OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), AUTOMAATIOTEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), AUTOMAATIOTEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS, KONEAUTOMAATION SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus, Koneautomaation suuntautumisvaihtoehto

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
             
                                     
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                   
                           
Viestintätaidot 3
       
               
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yrittäjyyden perusteet 3  
       
                   
                           
SeAMK innovaatioviikko 2
       
                 
                                 
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2      
           
                                 
       
Projektitoiminnan perusteet 3  
         
                     
                     
10802555300202.52.51312.52.511100000020000
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Kielet
                                                                 
Työelämän englanti 3
       
               
                               
Ammattialan englanti 3      
           
                               
       
Ruotsi 3      
           
                               
       
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
Matematiikka
                                                                 
Algebra ja geometria 4
     
             
                                       
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                                   
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                   
                             
Automaatiotekniikan matematiikka 4  
         
                     
                         
Fysiikka
                                                                 
Mekaniikka 3
     
             
                                       
Sähkö- ja lämpöoppi 3
       
               
                                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                   
                             
Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka 3  
         
                     
                         
16130679670060707116070000000330000
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 130 op)
                                                                 
Ammattiopintojen perusteet
                                                                 
Automaation perusteet 3
     
             
                                       
Anturitekniikka 3
     
               
                                     
Ohjelmoitavat logiikat 3
       
               
                                   
Digitaalitekniikan perusteet 3
     
             
                                     
Elektroniikan perusteet 3
     
             
                                       
Sähkötekniikka 6
     
             
                                   
Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit 3
       
                 
                                 
Tietoliikenne ja tietoturva 4
       
               
                                   
Tietokonetekniikka 3
     
               
                                     
Ohjelmoinnin perusteet 1 3
     
             
                                     
Ohjelmoinnin perusteet 2 4  
         
                     
                     
Ammattiopintojen moduulit
(Valitaan opintoja 92 op)
                                                                 
Valmistustekniikka
                                                                 
Tietokoneavusteinen valmistus 3    
         
                         
                   
NC-tekniikan laboratoriotyöt 3    
         
                         
                 
Mekaniikka
                                                                 
Statiikka 3  
       
                   
                           
Mekanismien kinematiikka 2  
         
                       
                     
Koneenosat 3  
         
                     
                     
Koneensuunnittelu
                                                                 
Hydrauli- ja paineilmatekniikka 5    
         
                         
                   
Kone- ja laitesuunnittelu 4    
           
                           
             
Lujuusoppi 3  
       
                   
                           
Tekninen piirustus ja CAD 5  
       
                   
                           
Tuotantoautomaatio
                                                                 
Koneautomaatio 1 4  
       
                     
                           
Koneautomaatio 2 4    
           
                           
           
Automaation laboratoriotyöt 1 4  
         
                     
                         
Automaation laboratoriotyöt 2 4      
             
                                 
 
Robotiikka 4    
           
                           
           
Digitaalinen valmistus
                                                                 
Konseptisuunnittelu 3  
         
                     
                       
Tuotantoprosessien suunnittelu 3  
       
                   
                           
Tuotannon simulointi 3    
         
                         
                   
Projektityö 6    
         
                         
                 
Sähkösuunnittelu
                                                                 
Sähkökäytöt 5  
       
                   
                         
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt 3  
         
                       
                       
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu 4  
         
                     
                       
Sähkö-CAD 3  
       
                   
                             
Yritystoiminta
                                                                 
Teollisuustalous 2
     
             
                                     
Tuotannonohjaus 4    
           
                           
           
Työelämän viestintä 2      
           
                                 
       
Teollinen internet
                                                                 
Teollisen internetin perusteet 3    
         
                         
                 
3649396231323.525.5231624101310301013.512.39.83.3176664021.31.31.30
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Valinnaisia ammattiopintoja - kurssitarjonnan mukaan
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                                 
Automaatiotekniikan projektityö 1 4      
           
                               
       
Automaatiotekniikan projektityö 2 4      
           
                               
       
Automaation kirjatentti 8    
       
                   
 
Tietotekniikan kirjatentti 8    
       
                   
 
C++ Programming 4  
         
                     
                       
Python-ohjelmointi 3    
         
                         
                 
Sovelluskehitys 3    
         
                         
                 
Langaton tiedonsiirto 3      
             
                                 
 
Virtualisointiympäristöt 3      
             
                                 
 
Tuotetiedon hallinta 3      
           
                               
       
CAD -jatkokurssi 3    
           
                           
           
Konenäkö 4    
         
                         
                 
Konenäkömenetelmät ja -sovellukset 4      
           
                               
       
Paikannusteknologiat 3      
           
                               
       
Muut vapaasti valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)