OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), AUTOMAATIOTEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), AUTOMAATIOTEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS, KONEAUTOMAATION SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus, Koneautomaation suuntautumisvaihtoehto

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
             
                                     
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                   
                           
Viestintätaidot 3
       
               
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3      
             
                                 
     
SeAMK innovaatioviikko 2
       
                 
                                 
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2      
           
                                 
       
Projektitoiminnan perusteet 3
       
               
                               
13205582000232.52.52421100000000023000
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Kielet
                                                                 
Työelämän englanti 3
       
               
                               
Ammattialan englanti 3      
           
                               
       
Ruotsi 3      
           
                               
       
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
Matematiikka
                                                                 
Algebra ja geometria 4
     
             
                                       
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                                   
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                   
                             
Automaatiotekniikan matematiikka 4  
         
                     
                         
Fysiikka
                                                                 
Mekaniikka 3
     
             
                                       
Sähkö- ja lämpöoppi 3
       
               
                                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                   
                             
Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka 3  
         
                     
                         
16130679670060707116070000000330000
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Ammattiopintojen perusteet
                                                                 
Automaation perusteet 3
     
             
                                       
Anturitekniikka 3
     
               
                                     
Ohjelmoitavat logiikat 3
       
               
                                   
Digitaalitekniikan perusteet 3
       
                 
                                 
Elektroniikan perusteet 3
     
             
                                       
Sähkötekniikka 6
     
             
                                   
Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit 3
       
                 
                                 
Tietoliikenne ja tietoturva 4
       
               
                                   
Tietokonetekniikka 3
     
               
                                     
Ohjelmoinnin perusteet 1 3
     
               
                                     
Ohjelmoinnin perusteet 2 4  
         
                     
                         
Ammattiopintojen moduulit
(Valitaan opintoja 92 op)
                                                                 
Valmistustekniikka
                                                                 
NC-tekniikan laboratoriotyöt 3    
         
                         
                   
Tietokoneavusteinen valmistus 3    
         
                         
                   
Mekaniikka
                                                                 
Koneenosat 4  
         
                       
                     
Mekanismien kinematiikka 2  
         
                       
                     
Statiikka 3  
       
                   
                           
Koneensuunnittelu
                                                                 
Hydrauli- ja paineilmatekniikka 5    
         
                         
                   
Kone- ja laitesuunnittelu 4    
           
                           
             
Lujuusoppi 1 4  
       
                   
                           
Tekninen piirustus ja CAD 5  
       
                   
                           
Tuotantoautomaatio
                                                                 
Koneautomaatio 1 4  
       
                     
                           
Koneautomaatio 2 4    
         
                           
                 
Automaation laboratoriotyöt 1 4  
         
                     
                         
Automaation laboratoriotyöt 2 4    
         
                         
                 
Robotiikka 4    
           
                           
             
Digitaalinen valmistus
                                                                 
Projektityö 3    
         
                         
                 
Konseptisuunnittelu 3  
         
                     
                       
Tuotantoprosessien suunnittelu 3  
       
                   
                           
Tuotannon simulointi 3    
         
                         
                   
Sähkösuunnittelu
                                                                 
Sähkö-CAD 3  
       
                   
                             
Sähkökäytöt 5  
       
                   
                         
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt 3  
         
                       
                       
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu 4  
         
                     
                       
Yritystoiminta
                                                                 
Tuotannonohjaus 4    
           
                           
               
Työelämän viestintä 2      
           
                                 
       
Henkilöstöjohtaminen 3      
             
                                 
     
Teollinen internet
                                                                 
Teollisen internetin perusteet 3    
         
                         
                 
3451405181624.526.5281223612106010.514149.53199840023000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Teollisuustalous 2  
         
                     
                     
Automaatiotekniikan projektityö 1 4      
           
                               
       
Automaatiotekniikan projektityö 2 4      
           
                               
       
Konenäkö 4    
         
                         
                 
Python-ohjelmointi 3    
         
                         
                 
Sovelluskehitys 3    
         
                         
                 
Tietoliikenteen laboraatiot 3    
         
                         
                 
3DCreate 3                                                                  
Matematiikan perusopintojakso 2
     
             
                                     
SeAMK-TTY opintopolku, matematiikka
                                                                 
Insinöörimatematiikka 123 7  
         
                     
                     
Insinöörimatematiikka 4 4    
         
                         
                 
Todennäköisyyslaskenta 4    
           
                           
           
Monialaiset työelämäprojektit
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Robopuulaaki kilpailu 2  
       
                   
                           
21121820291748011000113338.58.51.31.31.3440000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö 15