OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), AUTOMAATIOTEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), AUTOMAATIOTEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS, SÄHKÖAUTOMAATION SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus, Sähköautomaation suuntautumisvaihtoehto

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
             
                                     
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2    
         
                         
                 
Viestintätaidot 3
       
               
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3      
             
                                 
 
SeAMK innovaatioviikko 2
       
               
                               
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2    
           
                           
           
Projektitoiminnan perusteet 3    
         
                         
                 
10073550052032.52.51.71.71.7000002.52.50.70.70.7001110
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Kielet
                                                                 
Työelämän englanti 3
       
               
                               
Ammattialan englanti 3      
           
                               
       
Ruotsi 3      
           
                               
       
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
Matematiikka
                                                                 
Algebra ja geometria 4
     
             
                                     
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                               
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                   
                           
Automaatiotekniikan matematiikka 4  
         
                     
                     
Fysiikka
                                                                 
Mekaniikka 3
     
             
                                     
Sähkö- ja lämpöoppi 3
       
               
                               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                   
                           
Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka 3  
         
                     
                     
161306796700603.53.5333332.32.32.300000330000
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Ammattiopintojen perusteet
                                                                 
Automaation perusteet 3
     
             
                                     
Anturitekniikka 3
     
             
                                     
Ohjelmoitavat logiikat 3
       
               
                               
Digitaalitekniikan perusteet 3
       
               
                               
Elektroniikan perusteet 3
     
             
                                     
Sähkötekniikka 6
     
             
                                     
Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit 3
       
               
                               
Tietoliikenne ja tietoturva 4
       
               
                               
Tietokonetekniikka 3
     
             
                                     
Ohjelmoinnin perusteet 1 3
     
             
                                     
Ohjelmoinnin perusteet 2 4
       
               
                               
Ammattiopintojen moduulit
(Valitaan opintoja 92 op)
                                                                 
Tuotantoautomaatio
                                                                 
Koneautomaatio 1 4  
       
                   
                           
Koneautomaatio 2 4    
         
                         
                 
Automaation laboratoriotyöt 1 4  
         
                     
                     
Automaation laboratoriotyöt 2 4    
         
                         
                 
Robotiikka 4    
           
                           
           
Sähkösuunnittelu
                                                                 
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt 3  
         
                     
                     
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu 4  
         
                     
                     
Sähkötyöturvallisuus 2  
       
                   
                           
Sähkönjakelujärjestelmät 3    
         
                         
                 
Sähkö-CAD 3  
       
                   
                           
Yritystoiminta
                                                                 
Tuotannonohjaus 4    
           
                           
           
Työelämän viestintä 2      
           
                               
       
Henkilöstöjohtaminen 3      
             
                                 
 
Prosessiautomaatio
                                                                 
Instrumentointi 3  
         
                     
                     
Mittaustekniikka 3  
       
                   
                           
Säätötekniikka 4    
         
                         
                 
Säätötekniikan laboratoriotyöt 3    
           
                           
           
Kenttälaitteet
                                                                 
Hydrauli- ja paineilmatekniikka 2    
         
                         
                 
Ohjaustekniikan komponentit 3  
       
                   
                           
Sähkökäytöt 5  
       
                   
                           
Automaation tietotekniikka
                                                                 
Numeerinen mallinnus 3  
         
                     
                     
Olio-ohjelmointi 4    
           
                           
           
Käyttöliittymät 3  
         
                     
                     
3D-CAD 3  
       
                   
                           
Teollinen internet
                                                                 
Tietokannat 3  
       
                   
                           
Verkko-ohjelmointi 3  
         
                     
                     
Teollisen internetin perusteet 3    
         
                         
                 
Projektityö 3    
         
                         
                 
38493852117262323152310.510.55.75.75.713137.77.77.711.511.5555111110
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
3DCreate 3    
         
                         
                 
Automaatiotekniikan projektityö 1 4      
           
                               
       
Automaatiotekniikan projektityö 2 4      
           
                               
       
Teollisuustalous 2
       
               
                               
Matematiikan perusopintojakso 2
       
               
                               
Konenäkö 4    
         
                         
                 
Python-ohjelmointi 3    
         
                         
                 
Sovelluskehitys 3    
         
                         
                 
Tietoliikenteen laboraatiot 3    
         
                         
                 
Konenäkömenetelmät ja -sovellukset 4                                                                  
SeAMK-TTY opintopolku, matematiikka
                                                                 
Insinöörimatematiikka 123 7  
         
                     
                     
Insinöörimatematiikka 4 4    
         
                         
                 
Todennäköisyyslaskenta 4    
           
                           
           
47248040720480001.31.31.3002.32.32.310101.31.31.3440000
OPINNÄYTETYÖ