OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), AUTOMAATIOTEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), AUTOMAATIOTEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS

Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
             
                                     
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2    
         
                         
                 
Viestintätaidot 3
       
               
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3      
             
                                 
 
Liiketoimintaosaamisen perusteet 2    
         
                         
                 
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2    
           
                           
           
Projektitoiminnan perusteet 3    
         
                         
                 
8093530072032.52.5111000003.53.50.70.70.7001110
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Kielet
                                                                 
Työelämän englanti 3
       
               
                               
Ammattialan englanti 3      
           
                               
       
Ruotsi 3      
           
                               
       
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
Matematiikka
                                                                 
Algebra ja geometria 4
     
             
                                     
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                               
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                   
                           
Automaatiotekniikan matematiikka 4  
         
                     
                     
Fysiikka
                                                                 
Mekaniikka 3
     
             
                                     
Sähkö- ja lämpöoppi 3
       
               
                               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                   
                           
Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka 3  
         
                     
                     
161306796700603.53.5333332.32.32.300000330000
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Ammattiopintojen perusteet
                                                                 
Automaation perusteet 3
     
             
                                     
Anturitekniikka 3
     
             
                                     
Ohjelmoitavat logiikat 3
       
               
                               
Digitaalitekniikan perusteet 3
       
               
                               
Elektroniikan perusteet 3
     
             
                                     
Sähkötekniikka 6
     
             
                                     
Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit 3
       
               
                               
Tietoliikenne ja tietoturva 4
       
               
                               
Tietokonetekniikka 3
     
             
                                     
Ohjelmoinnin perusteet 1 3
     
             
                                     
Ohjelmoinnin perusteet 2 4
       
               
                               
Ammattiopintojen moduulit
(Valitaan opintoja 92 op)
                                                                 
Valmistustekniikka
                                                                 
Materiaali- ja valmistustekniikan perusteet 4  
       
                   
                           
NC-tekniikan laboratoriotyöt 3    
           
                           
           
Tietokoneavusteinen valmistus 2    
         
                         
                 
Mekaniikka
                                                                 
Koneenosat 4  
         
                     
                     
Mekanismien kinematiikka 2  
         
                     
                     
Statiikka 3  
       
                   
                           
Koneensuunnittelu
                                                                 
Hydrauli- ja paineilmatekniikka 5    
         
                         
                 
Kone- ja laitesuunnittelu 4    
         
                         
                 
Lujuusoppi 1 4  
       
                   
                           
Tekninen piirustus ja CAD 5  
       
                   
                           
Tuotantoautomaatio
                                                                 
Koneautomaatio 1 4  
       
                   
                           
Koneautomaatio 2 4    
         
                         
                 
Automaation laboratoriotyöt 1 4  
         
                     
                     
Automaation laboratoriotyöt 2 4    
         
                         
                 
Robotiikka 4    
           
                           
           
Digitaalinen valmistus
                                                                 
Projektityö 3    
         
                         
                 
Konseptisuunnittelu 3  
         
                     
                     
Tuotantoprosessien suunnittelu 3  
       
                   
                           
Tuotannon simulointi 3    
         
                         
                 
Sähkösuunnittelu
                                                                 
Sähkö-CAD 3  
       
                   
                           
Sähkökäytöt 5  
       
                   
                           
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt 3  
         
                     
                     
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt 3  
         
                     
                     
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu 4  
         
                     
                     
Sähkötyöturvallisuus 2  
       
                   
                           
Sähkönjakelujärjestelmät 3    
         
                         
                 
Sähkö-CAD 3  
       
                   
                           
Yritystoiminta
                                                                 
Tuotannonohjaus 4    
           
                           
           
Työelämän viestintä 2      
           
                               
       
Henkilöstöjohtaminen 3      
             
                                 
 
Prosessiautomaatio
                                                                 
Instrumentointi 3  
         
                     
                     
Mittaustekniikka 3  
       
                   
                           
Säätötekniikka 4    
         
                         
                 
Säätötekniikan laboratoriotyöt 3    
           
                           
           
Kenttälaitteet
                                                                 
Hydrauli- ja paineilmatekniikka 2    
         
                         
                 
Ohjaustekniikan komponentit 3  
       
                   
                           
Sähkökäytöt 5  
       
                   
                           
Automaation tietotekniikka
                                                                 
Numeerinen mallinnus 3  
         
                     
                     
Olio-ohjelmointi 4    
           
                           
           
Käyttöliittymät 3  
         
                     
                     
3D-CAD 3