OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), AUTOMAATIOTEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), AUTOMAATIOTEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS, SÄHKÖAUTOMAATION SV

Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus, Sähköautomaation sv

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
             
                                     
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2  
       
                   
                           
Viestintätaidot 3
       
               
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3    
         
                         
                 
Liiketoimintaosaamisen perusteet 2    
         
                         
                 
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2    
           
                           
           
Projektitoiminnan perusteet 3  
       
                   
                           
8570535052002.52.51112.52.50002.52.50.70.70.7000000
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Kielet
                                                                 
Ruotsi 3  
         
                     
                     
Työelämän englanti 3
       
               
                               
Ammattialan englanti 3    
         
                         
                 
Matematiikka
                                                                 
Algebra ja geometria 4
     
             
                                     
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                               
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
       
               
                               
Tietokoneavusteinen matematiikka 4  
         
                     
                     
Fysiikka
                                                                 
Mekaniikka 3
     
             
                                     
Sähkö- ja lämpöoppi 3
       
               
                               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                   
                           
Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka 3  
         
                     
                     
19133071231030003.53.54441.51.53.33.33.31.51.5000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Ammattiopintojen perusteet
                                                                 
Automaation perusteet 3
     
             
                                     
Ohjelmoitavat logiikat 3
       
               
                               
Digitaalitekniikan perusteet 3
       
               
                               
Elektroniikan perusteet 3
       
               
                               
Tehoelektroniikka 3  
         
                     
                     
Sähkötekniikka 6
       
               
                               
Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit 3
       
               
                               
Tuotannon simulointi 4  
         
                     
                     
Tietokonetekniikka 3
     
             
                                     
Ohjelmoinnin perusteet 1 3
       
               
                               
Ohjelmoinnin perusteet 2 3  
       
                   
                           
Ammattiopintojen moduulit
(Valitaan opintoja 93 op)
                                                                 
Tuotantoautomaatio
                                                                 
Koneautomaatio 1 4  
       
                   
                           
Koneautomaatio 2 4    
         
                         
                 
Automaation laboratoriotyöt 1 4  
         
                     
                     
Automaation laboratoriotyöt 2 4    
           
                           
           
Robotiikka 4    
           
                           
           
Projektiopinnot
                                                                 
Automaatiotekniikan projektityö 1 3
       
               
                               
Automaatiotekniikan projektityö 2 3    
           
                           
           
Sähkösuunnittelu
                                                                 
Sähkötyöturvallisuus 2  
       
                   
                           
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt 3  
         
                     
                     
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu 5  
         
                     
                     
Sähkönjakelujärjestelmät 3  
       
                   
                           
Sähkö-CAD 3  
       
                   
                           
Yritystoiminta
                                                                 
Tuotannonohjaus 4    
         
                         
                 
Työelämän viestintä 2    
         
                         
                 
Henkilöstöjohtaminen 3      
             
                                 
 
Prosessiautomaatio
                                                                 
Instrumentointi 3    
           
                           
           
Mittaustekniikka 4    
         
                         
                 
Säätötekniikka 5    
         
                         
                 
Säätötekniikan laboratoriotyöt 3    
           
                           
           
Kenttälaitteet
                                                                 
Hydrauli- ja paineilmatekniikka 2  
       
                   
                           
Ohjaustekniikan komponentit 3  
       
                   
                           
Sähkökäytöt 5  
         
                     
                     
Anturitekniikka 3
     
             
                                     
Automaation tietotekniikka
                                                                 
Numeerinen mallinnus 3    
         
                         
                 
Olio-ohjelmointi 4    
           
                           
           
Käyttöliittymät 4    
         
                         
                 
3D-CAD 3  
       
                   
                           
334747392423242621034.54.588811.511.58881313777001110
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Teollisen internetin perusteet 3  
         
                     
                     
Konseptisuunnittelu 3  
         
                     
                     
Sovelluskehitys 3  
         
                     
                     
Elektroniikan mittaustekniikka 3  
         
                     
                     
Täydennyskurssi, ruotsi 2                                                                  
SeAMK-TTY opintopolku, matematiikka
                                                                 
Insinöörimatematiikka 123 7                                                                  
Insinöörimatematiikka 4 4                                                                  
Todennäköisyyslaskenta 4                                                                  
01200000120000000000044400000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö 15      
             
                                 
 
00015000000015000000000000000005550
HARJOITTELU
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                 
000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Sähköautomaation sv