OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), AUTOMAATIOTEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), AUTOMAATIOTEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS

Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

2014

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
PERUSOPINNOT
                                                                 
Opintoja tukevat opinnot
                                                                 
Johdatus tekniikan opintoihin 1
     
             
                                     
Tutkimusmenetelmät 2    
           
                           
           
Kielet ja viestintä
                                                                 
Englanti 1 3
     
             
                                     
Englanti 2 3  
       
                   
                           
Englanti 3 3      
             
                                 
 
Ruotsi 3  
         
                     
                     
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
Viestintä 1 3
     
             
                                     
Viestintä 2 3    
           
                           
           
Matematiikka
                                                                 
Algebra ja trigonometria 4
     
             
                                     
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                               
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                   
                           
Tietokoneavusteinen matematiikka 3  
         
                     
                     
Automaatiotekniikan matematiikka 3    
         
                         
                 
Fysiikka
                                                                 
Mekaniikka 3
     
             
                                     
Sähkö- ja lämpöoppi 3
       
               
                               
Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka 3  
       
                   
                           
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                     
                     
Tietotekniikka
                                                                 
Tietokonetekniikka 3
     
             
                                     
Toimisto-ohjelmat 2
     
             
                                     
2518831969935039.59.52224.54.53331.51.51.71.71.7001110
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Ammattiopintojen perusteet
                                                                 
Automaation perusteet 3
     
             
                                     
Ohjelmoitavat logiikat 3
       
               
                               
Digitaalitekniikan perusteet 3
       
               
                               
Elektroniikan perusteet 3
       
               
                               
Tehoelektroniikka 3  
         
                     
                     
Sähkötekniikka 6
       
               
                               
Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit 3
       
               
                               
Tuotannon simulointi 4  
         
                     
                     
Ohjelmoinnin perusteet 1 3
       
               
                               
Ohjelmoinnin perusteet 2 3  
       
                   
                           
Ammattiopintojen moduulit
(Valitaan opintoja 98 op)
                                                                 
Valmistustekniikka
                                                                 
Materiaali- ja valmistustekniikan perusteet 4    
         
                         
                 
NC-tekniikan laboratoriotyöt 3    
           
                           
           
Tietokoneavusteinen valmistus 2    
         
                         
                 
Mekaniikka
                                                                 
Koneenosat 4    
         
                         
                 
Mekanisointilaitteet 3    
           
                           
           
Statiikka 3    
         
                         
                 
Koneensuunnittelu
                                                                 
Hydrauli- ja paineilmatekniikka 5  
       
                   
                           
Kone- ja laitesuunnittelu 4    
           
                           
           
Lujuusoppi 1 4    
         
                         
                 
Tekninen piirustus ja CAD 5  
       
                   
                           
Tuotantoautomaatio
                                                                 
Koneautomaatio 1 4  
       
                   
                           
Koneautomaatio 2 4    
         
                         
                 
Automaation laboratoriotyöt 1 4  
         
                     
                     
Automaation laboratoriotyöt 2 4    
           
                           
           
Robotiikka 4    
           
                           
           
Projektiopinnot
                                                                 
Automaatiotekniikan erikoiskurssi 3      
             
                                 
 
Automaatiotekniikan projektityö 1 4
       
               
                               
Automaatiotekniikan projektityö 2 4    
           
                           
           
Sähkösuunnittelu
                                                                 
Sähkö-CAD 3  
       
                   
                           
Anturitekniikka 3
     
             
                                     
Käyttötekniikka 5    
         
                         
                 
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt 3  
         
                     
                     
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu 4  
         
                     
                     
Prosessiautomaatio
                                                                 
Instrumentointi 3    
           
                           
           
Mittaustekniikka 4    
         
                         
                 
Säätötekniikka 5    
         
                         
                 
Säätötekniikan laboratoriotyöt 3    
           
                           
           
Kenttälaitteet
                                                                 
Hydrauli- ja paineilmatekniikka 2  
       
                   
                           
Ohjaustekniikan komponentit 3  
       
                   
                           
Sähkökäytöt 5  
         
                     
                     
Anturitekniikka 3
     
             
                                     
Automaation tietotekniikka
                                                                 
Numeerinen mallinnus 3    
         
                         
                 
Olio-ohjelmointi 4    
           
                           
           
Käyttöliittymät 4    
         
                         
                 
3D-CAD 3  
       
                   
                           
Sähkösuunnittelu
                                                                 
Sähkötyöturvallisuus 2  
       
                   
                           
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt 3  
         
                     
                     
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu 5  
         
                     
                     
Sähkönjakelujärjestelmät 3  
       
                   
                           
Sähkö-CAD 3  
       
                   
                           
Yritystoiminta
                                                                 
Teollisuustalous 3
     
             
                                     
Tuotannonohjaus 3    
         
                         
                 
Projektinhallinta 3