OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), TIETOTEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), TIETOTEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS

Insinööri (AMK), Tietotekniikka, Päivätoteutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
             
                                     
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                   
                           
Viestintätaidot 3
       
               
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yrittäjyyden perusteet 3  
       
                   
                           
SeAMK innovaatioviikko 2
       
               
                               
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2      
           
                               
       
Projektitoiminnan perusteet 3  
       
                   
                           
10802558000202.52.51.71.71.74400000000110000
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Kielet
                                                                 
Työelämän englanti 3
       
               
                               
Ammattialan englanti 3      
           
                               
       
Ruotsi 3      
           
                               
       
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
Matematiikka
                                                                 
Algebra ja geometria 4
     
             
                                     
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                               
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                   
                           
Tietotekniikan matematiikka 3  
         
                     
                     
Fysiikka
                                                                 
Mekaniikka 3
     
             
                                     
Sähkö- ja lämpöoppi 3
       
               
                               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                   
                           
Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka 3  
         
                     
                     
161206796600603.53.53333322200000330000
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
TIETOTEKNIIKAN YHTEISET AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Ohjelmistotekniikka
                                                                 
Ohjelmoinnin perusteet 1 3
     
             
                                     
Ohjelmoinnin perusteet 2 4
       
               
                               
Web-ohjelmoinnin perusteet 3
     
             
                                     
Olio-ohjelmointi 5  
       
                   
                           
Tietokannat 4  
       
                   
                           
Tietorakenteet ja algoritmit 4  
         
                     
                     
Käyttöliittymät 3    
         
                         
                 
Käyttöjärjestelmät 4
       
               
                               
Selainohjelmointi 3    
         
                         
                 
Palvelinohjelmointi 4    
         
                         
                 
Ohjelmistotuotannon perusteet 3  
       
                   
                           
Ohjelmistoprojekti 6  
         
                     
                     
Tietoverkot
                                                                 
Tietoliikenteen perusteet 3
       
               
                               
Tietoliikenneverkot 3  
       
                   
                           
Langaton tiedonsiirto 3    
           
                           
           
Tietoturva 3    
         
                         
                 
Teollinen internet ja IoT
                                                                 
IoT-järjestelmät 6
     
             
                                     
IoT-järjestelmien projektityö 6
       
               
                               
Sulautetut järjestelmät 4  
         
                     
                     
Automaation perusteet 3  
         
                     
                     
Teollisen internetin perusteet 3    
           
                           
           
Tietotekniikan alan yritystoiminta
                                                                 
Liiketoiminta ja yrittäjyys 1 4
     
             
                                     
Liiketoiminta ja yrittäjyys 2 3  
       
                   
                           
Palvelumuotoilu 3  
       
                   
                           
Asiantuntijaorganisaation johtaminen 3      
             
                                 
 
Työelämän viestintä 2      
           
                               
       
Tietotekniikan projektityö 6    
           
                           
           
3438255161821171312238866610.510.55.75.75.76.56.5444111110
VAIHTOEHTOISET OPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                 
Ohjelmistotuotanto
                                                                 
Ohjelmistotuotannon jatkokurssi 4    
           
                           
           
Verkko-ohjelmointi 3  
         
                     
                     
C++ Programming 3    
         
                         
                 
Elektroniikka ja sulautetut järjestelmät
                                                                 
Elektroniikan perusteet 3  
         
                     
                     
Laboratory Assignments in Electronics 3    
         
                         
                 
Reaaliaikajärjestelmät 4    
           
                           
           
Palvelinteknologiat
                                                                 
Palvelinympäristöt 4  
         
                     
                     
Virtual Environments 3    
         
                         
                 
Pilvipalvelut 3      
           
                               
       
Tietotekniikan sovellukset
                                                                 
Konenäkömenetelmät ja -sovellukset 4      
             
                                 
 
Introduction to Artificial Intelligence 3      
           
                               
       
Paikannusteknologiat 3    
         
                         
                 
Verkkoliiketoiminta
                                                                 
E-Commerce Web Design 5    
         
                         
                 
Digital Marketing 5    
           
                           
           
Laajennettu todellisuus ja peliohjelmointi
                                                                 
Laajennettu todellisuus 4      
             
                                 
 
Peliohjelmointi 3  
         
                     
                     
Mobiiliohjelmointi 3    
         
                         
                 
01333140001320136800000004.34.34.310104.34.34.3332.72.72.70
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Matematiikan perusopintojakso 2
     
             
                                     
Täydennyskurssi, englanti 2                                                                  
Täydennyskurssi, ruotsi 2                                                                  
Tutortoiminta 6                                                                  
Muut vapaasti valittavat opinnot. Voidaan ottaa myös vaihtoehtoisista opinnoista
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Monialaiset projektopinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
200020000000110000000000000000000
HARJOITTELU