OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > INSINÖÖRI (AMK), TIETOTEKNIIKKA > INSINÖÖRI (AMK), TIETOTEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS, SULAUTETUT JÄRJESTELEMÄT

Insinööri (AMK), Tietotekniikka, Päivätoteutus, Sulautetut järjestelemät

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
             
                                     
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2  
       
                   
                           
Viestintätaidot 3
       
               
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3    
         
                         
                 
Liiketoimintaosaamisen perusteet 2    
         
                         
                 
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2      
           
                               
       
Projektitoiminnan perusteet 3  
       
                   
                           
8552535050202.52.51112.52.50002.52.5000110000
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Kielet
                                                                 
Ruotsi 3    
         
                         
                 
Työelämän englanti 3
       
               
                               
Ammattialan englanti 3    
         
                         
                 
Matematiikka
                                                                 
Algebra ja geometria 4
     
             
                                     
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                               
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                   
                           
Tietokoneavusteinen matematiikka 4  
         
                     
                     
Fysiikka
                                                                 
Mekaniikka 3
     
             
                                     
Sähkö- ja lämpöoppi 3
       
               
                               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                   
                           
Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka 3  
         
                     
                     
161360796760003.53.5333332.32.32.333000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                 
TIETOTEKNIIKAN YHTEISET AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Ohjelmistotekniikka
                                                                 
Ohjelmoinnin perusteet 1 3
     
             
                                     
Ohjelmoinnin perusteet 2 3
       
               
                               
Olio-ohjelmointi 4  
       
                   
                           
Tietorakenteet ja algoritmit 4  
         
                     
                     
Käyttöliittymät 3
       
               
                               
Selainohjelmointi 3    
         
                         
                 
Käyttöjärjestelmät 4
       
               
                               
Tietokannat 4  
       
                   
                           
Rakenteiset dokumentit 3
       
               
                               
Laiteläheinen ohjelmointi 4  
       
                   
                           
Tietoliikenne
                                                                 
Tietokonetekniikka 3
     
             
                                     
Tietoliikenne 4
       
               
                               
Tietoliikenneverkot 3  
       
                   
                           
Langaton tiedonsiirto 3  
         
                     
                     
Tietoturva 3  
       
                   
                           
Paikannusteknologiat 3    
         
                         
                 
Sulautetut järjestelmät ja elektroniikka
                                                                 
Sähkötekniikka 4
       
               
                               
Sähköturvallisuus 2
     
             
                                     
Digitaalitekniikan perusteet 4
     
             
                                     
Sulautettujen järjestelmien harjoitustyö 3
       
               
                               
Elektroniikan perusteet 3  
       
                   
                           
Automaation perusteet 3
     
             
                                     
Ohjelmoitavat logiikat 3  
         
                     
                     
Sulautetut järjestelmät 4  
         
                     
                     
Sulautettujen järjestelmien projektityö 6    
           
                           
           
Yritystoiminta
                                                                 
Toiminnanohjaus 3  
         
                     
                     
Työelämän viestintä 2    
         
                         
                 
Henkilöstöjohtaminen 3      
             
                                 
 
SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN SUUNTAVAT OPINNOT
                                                                 
Elektroniikan mittaustekniikka 3  
       
                   
                           
Elektroniikan sovellukset 3  
         
                     
                     
Tehoelektroniikka 3    
         
                         
                 
Elektroniikan tuotantotekniikka 3    
           
                           
           
Piirilevysuunnittelu 3  
         
                     
                     
Signaalinkäsittely 3  
         
                     
                     
Sulautetut PC-järjestelmät 3      
             
                                 
 
Säätötekniikka 3    
           
                           
           
Vähintään 6 op seuraavista
(Valitaan opintoja 6 op)
                                                                 
Elektroniikan projektityö 3  
         
                     
                     
Piirisuunnittelu 3    
         
                         
                 
3953266152424291412067.57.588812129.79.79.777444002220
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
HARJOITTELU
                                                                 
Harjoittelu 1 15    
           
                           
           
Harjoittelu 2 15      
           
                               
       
00151500000151500000000000005557.57.50000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö 15      
             
                                 
 
00015000000015000000000000000005550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), Tietotekniikka, Päivätoteutus

Sulautetut järjestelemät