OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TRADENOMI (AMK), LIIKETALOUS > TRADENOMI (AMK), LIIKETALOUS, PÄIVÄTOTEUTUS

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Päivätoteutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                               
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2  
       
                 
                     
Viestintätaidot 3
     
           
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yrittäjyyden perusteet 3
     
           
                               
SeAMK innovaatioviikko 2
       
             
                         
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
       
                 
                     
Projektitoiminnan perusteet 3
       
             
                         
16400115400005.55.51.71.71.72200000000000
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Yritystoiminnan suunnittelu 7
     
           
                               
Yritystoiminnan käynnistys 7
     
           
                               
Yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen 7
       
             
                         
Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen 7
       
             
                         
Kansantalouden perusteet 4
       
             
                         
Talousmatematiikka 3
     
           
                               
350001718000008.58.56660000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                         
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET AMMATTIOPINNOT
                                                         
Asiakaspalvelu menestystekijänä 3
       
             
                         
Yrityksen sopimukset ja velkavastuu 3  
       
                 
                     
Yrityksen taloushallinto 3  
       
                 
                     
Organisaatiokäyttäytyminen 3  
       
                 
                     
Taulukkolaskenta 3
       
             
                         
Internationalization of business 3  
       
                 
                     
Uraohjaus 2  
       
                 
           
VALINNAISET AMMATTIOPINTOKOKONAISUUDET
(Valitaan opintoja 50 op)
                                                         
Taloushallinto 1
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Kirjanpidon osaaja 3  
         
                   
               
Työsuhde ja palkkahallinto 5  
         
                   
               
Arvonlisäverotus 2  
         
                   
               
Taloushallinto 2
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Tilinpäätöksen laatiminen 4  
         
                   
               
Tositteesta tilinpäätökseen 3  
         
                   
               
Yhteisöoikeus 3  
         
                   
               
Taloushallinto 3
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Yritys- ja henkilöverotus 5  
         
                   
               
Likviditeettihallinto 2  
         
                   
               
Tilintarkastus 3  
         
                   
               
Taloushallinto 4
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Toiminnanohjausjärjestelmät 4    
         
                       
           
Kustannuslaskenta ja -johtaminen 3    
         
                       
           
Corporate governance ja tilintarkastuksen erityiskysymykset 3    
         
                       
           
Taloushallinto 5
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Budjetointi johtamisen apuna 4    
         
                       
           
Investointi- ja rahoitussuunnittelu 4    
         
                       
           
Rahoitusoikeus 2    
         
                       
           
Taloushallinto 6
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Strateginen johdon laskentatoimi 3      
           
                             
 
Konsernitilinpäätös ja IFRS 3      
           
                             
 
Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 4      
           
                             
 
Markkinointi 1: Myynti asiakasarvon viestimisessä
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Myyntityö ja myynnin johtaminen 4  
         
                   
               
Myynnin projekti 3  
         
                   
               
Neuvottelutaito ja esiintyminen 3  
         
                   
               
Markkinointi 2: Asiakasarvon tutkiminen ja ymmärtäminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Markkinointitutkimus 6  
         
                   
               
Asiakaskäyttäytyminen 4  
         
                   
               
Markkinointi 3: Asiakasarvon viestiminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Markkinointiviestintä 6  
         
                   
               
Kuvankäsittely 2  
         
                   
               
Markkinoinnin juridiikka 2  
         
                   
               
Markkinointi 4: Kokonaisvaltainen markkinaorientaatio ja asiakasarvo
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 4    
           
                         
     
Asiakassuhdejohtaminen 3    
           
                         
     
Brändin johtaminen 3    
           
                         
     
Markkinointi 5: Asiakasarvon luominen
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Innovaatiot ja asiakasarvo 4      
           
                             
 
Tuote- ja palvelukehitysprosessit 3      
           
                             
 
Palvelujen johtaminen ja markkinointi 3      
           
                             
 
Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi 1: Verkkoliiketoiminta
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Web Design 4  
         
                   
               
Sähköinen kaupankäynti 3  
         
                   
               
Internet-markkinointi 3  
         
                   
               
Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi 2: IT-infrastruktuuri
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Laitteistot ja käyttöjärjestelmät 4  
         
                   
               
Tietoverkot ja pilvipalvelut 3  
         
                   
               
Tietoturva ja juridiikka 3  
         
                   
               
Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi 3: Tietojärjestelmät
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Työvälineohjelmat 4  
         
                   
               
Toiminnanohjausjärjestelmät 4  
         
                   
               
Tietojärjestelmän hankinta 2  
         
                   
               
Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi 4: Tietovarastot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Tietovarastojen perusteet 3    
           
                         
     
Tietovarastojen suunnittelu 4    
           
                         
     
Data-analytiikka ja BI 3    
           
                         
     
Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi 5: Ohjelmoinnin perustaidot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Ohjelmistotuotannon ja ohjelmoinnin perusteet 4    
           
                         
     
Selainohjelmointi (Front-End) 3    
           
                         
     
Web-ohjelmointiprojekti 3    
           
                         
     
Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi 6: Ohjelmointi
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Palvelinohjelmointi (Back-End) 5      
           
                             
 
Mobiiliohjelmoinnin perusteet 2      
           
                             
 
Ohjelmointiprojekti 3      
           
                             
 
Johtamisen järjestelmät
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Turvallisuusjohtaminen 3  
         
                   
               
Laatu- ja ympäristöjohtaminen 4  
         
                   
               
Prosessijohtaminen ja toiminnanohjausjärjestelmät 3  
         
                   
               
Johtaminen ja esimiestyö
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
Itsensä johtaminen 2  
         
                   
               
Strateginen johtaminen 3  
         
                   
               
Luovuuden ja innovaatioiden johtaminen 2  
         
                   
               
Esimiestyö 3  
         
                   
               
Henkilöstöjohtaminen
(Valitaan opintoja 10 op)