OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TRADENOMI (AMK), LIIKETALOUS > TRADENOMI (AMK), LIIKETALOUS, PÄIVÄTOTEUTUS

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Päivätoteutus

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
           
                               
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2  
       
                 
                     
Viestintätaidot 3
     
           
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3
     
           
                               
SeAMK innovaatioviikko 2
       
             
                         
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
   
 
       
     
                     
Projektitoiminnan perusteet 3  
       
                 
                     
1460012260000660.70.70.73300000000000
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Yritystoiminnan suunnittelu 7
     
           
                               
Yritystoiminnan käynnistys 7
     
           
                               
Yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen 7
       
             
                         
Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen 7
       
             
                         
Kansantalouden perusteet 4
       
             
                         
Talousmatematiikka 3
     
           
                               
350001718000008.58.56660000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                         
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET AMMATTIOPINNOT
                                                         
Asiakaspalvelu menestystekijänä 3
       
             
                         
Yrityksen sopimukset ja velkavastuu 3  
       
                 
                     
Yrityksen taloushallinto 4  
       
                 
                     
Organisaatiokäyttäytyminen ja esimiestyö 4  
       
                 
                     
Tieto- ja viestintätekniikan jatkokurssi 3
       
             
                         
Internationalization of business 3  
       
                 
                     
VALINNAISET AMMATTIOPINTOKOKONAISUUDET
(Valitaan opintoja 50 op)
                                                         
Taloushallinto 1
                                                         
Kirjanpidon osaaja 3  
         
                   
               
Työsuhde ja palkkahallinto 5  
         
                   
               
Arvonlisäverotus 2  
         
                   
               
Taloushallinto 2
                                                         
Tilinpäätöksen laatiminen 4  
         
                   
               
Tositteesta tilinpäätökseen 3  
         
                   
               
Yhteisöoikeus 3  
         
                   
               
Taloushallinto 3
                                                         
Yritys- ja henkilöverotus 5  
         
                   
               
Likviditeettihallinto 2  
         
                   
               
Tilintarkastus 3  
         
                   
               
Taloushallinto 4
                                                         
Toiminnanohjausjärjestelmät 4    
         
                       
           
Kustannuslaskenta ja -johtaminen 3    
         
                       
           
Corporate governance ja tilintarkastuksen erityiskysymykset 3    
         
                       
           
Taloushallinto 5
                                                         
Budjetointi johtamisen apuna 4    
         
                       
           
Investointi- ja rahoitussuunnittelu 4    
         
                       
           
Rahoitusoikeus 2    
         
                       
           
Taloushallinto 6
                                                         
Strateginen johdon laskentatoimi 3      
           
                             
 
Konsernitilinpäätös ja IFRS 3      
           
                             
 
Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 4      
           
                             
 
Markkinointi 1: Myynti asiakasarvon viestimisessä
                                                         
Myyntityö ja myynnin johtaminen 4  
         
                   
               
Myynnin projekti 3  
         
                   
               
Neuvottelutaito ja esiintyminen 3  
         
                   
               
Markkinointi 2: Asiakasarvon tutkiminen ja ymmärtäminen
                                                         
Markkinointitutkimus 6  
         
                   
               
Asiakaskäyttäytyminen 4  
         
                   
               
Markkinointi 3: Asiakasarvon viestiminen
                                                         
Integroidun markkinointiviestinnän suunnittelu 6  
         
                   
               
Kuvankäsittely 2  
         
                   
               
Markkinoinnin juridiikka 2  
         
                   
               
Markkinointi 4: Kokonaisvaltainen markkinaorientaatio ja asiakasarvo
                                                         
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 4    
           
                         
     
Asiakassuhdejohtaminen 3    
           
                         
     
Brändin johtaminen 3    
           
                         
     
Markkinointi 5: Asiakasarvon luominen
                                                         
Innovaatiot ja asiakasarvo 4      
           
                             
 
Tuote- ja palvelukehitysprosessit 3      
           
                             
 
Palvelujen johtaminen ja markkinointi 3      
           
                             
 
Johtamisen järjestelmät
                                                         
Turvallisuusjohtaminen 3  
         
                   
               
Laatu- ja ympäristöjohtaminen 4  
         
                   
               
Prosessijohtaminen ja toiminnanohjausjärjestelmät 3  
         
                   
               
Johtaminen ja esimiestyö
                                                         
Itsensä johtaminen 2  
         
                   
               
Strateginen johtaminen 3  
         
                   
               
Luovuuden ja innovaatioiden johtaminen 2  
         
                   
               
Esimiestyö 3  
         
                   
               
Henkilöstöjohtaminen
                                                         
Henkilöstöoikeus 3  
         
                   
               
Henkilöstöhallinto 4  
         
                   
               
Osaamisen johtaminen 3  
         
                   
               
Yritystoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen
                                                         
Yrityksen strateginen uudistaminen 4    
           
                         
     
Liiketoiminnan kasvattaminen 3    
           
                         
     
Verkostot yrityksen kehittämisessä 3    
           
                         
     
Kauppa ja yrittäjyys
                                                         
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5  
         
                   
               
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5  
         
                   
               
Verkkoliiketoiminta (eBusiness)
                                                         
Johdatus verkkoliiketoimintaan 2  
         
                   
               
Web-suunnittelu 5  
         
                   
               
Sähköinen kaupankäynti 3  
         
                   
               
Tuotantotalous
                                                         
Logistiikka 3  
         
                   
               
Ostotoiminta 3  
         
                   
               
Tuotantotalouden perusteet 4  
         
                   
               
Going global
                                                         
Doing business in the target area
(Valitaan opintoja 4 op)
                                                         
Language of the target area
(Valitaan opintoja 6 op)
                                                         
HOPS:n mukaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
Kvantitatiivinen tutkimus 3    
           
                         
     
Kvalitatiivinen tutkimus ja kehittämishankkeen toteuttaminen 3    
           
                         
     
Tutkimuskirjoittaminen 2