OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TRADENOMI (AMK), LIIKETALOUS > TRADENOMI (AMK), LIIKETALOUS, PÄIVÄTOTEUTUS

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Päivätoteutus

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                       
Osaajaksi kehittyminen
                                                       
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
           
                             
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2  
       
                 
                   
Viestintätaidot 3
     
           
                             
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                             
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                       
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3
     
           
                             
SeAMK innovaatioviikko 2
       
             
                       
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                       
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
   
 
       
     
                   
Projektitoiminnan perusteet 3  
       
                 
                   
1460012260000660.70.70.7330000000000
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                       
Yritystoiminnan suunnittelu 7
     
           
                             
Yritystoiminnan käynnistys 7
     
           
                             
Yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen 7
       
             
                       
Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen 7
       
             
                       
Kansantalouden perusteet 4
       
             
                       
Talousmatematiikka 3
     
           
                             
350001718000008.58.5666000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                       
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET AMMATTIOPINNOT
                                                       
Asiakaspalvelu menestystekijänä 3
       
             
                       
Yrityksen sopimukset ja velkavastuu 3  
       
                 
                   
Yrityksen taloushallinto 4  
       
                 
                   
Organisaatiokäyttäytyminen ja esimiestyö 4  
       
                 
                   
Tieto- ja viestintätekniikan jatkokurssi 3
       
             
                       
Internationalization of business 3  
       
                 
                   
VALINNAISET AMMATTIOPINTOKOKONAISUUDET
(Valitaan opintoja 50 op)
                                                       
Taloushallinto 1
                                                       
Kirjanpidon osaaja 3  
         
                   
             
Työsuhde ja palkkahallinto 5  
         
                   
             
Arvonlisäverotus 2  
         
                   
             
Taloushallinto 2
                                                       
Tilinpäätöksen laatiminen 4  
         
                   
             
Tositteesta tilinpäätökseen 3  
         
                   
             
Yhteisöoikeus 3  
         
                   
             
Taloushallinto 3
                                                       
Yritys- ja henkilöverotus 5  
         
                   
             
Likviditeettihallinto 2  
         
                   
             
Tilintarkastus 3  
         
                   
             
Taloushallinto 4
                                                       
Toiminnanohjausjärjestelmät 4    
         
                       
         
Kustannuslaskenta ja -johtaminen 3    
         
                       
         
Corporate governance ja tilintarkastuksen erityiskysymykset 3    
         
                       
         
Taloushallinto 5
                                                       
Budjetointi johtamisen apuna 4    
         
                       
         
Investointi- ja rahoitussuunnittelu 4    
         
                       
         
Rahoitusoikeus 2    
         
                       
         
Taloushallinto 6
                                                       
Strateginen johdon laskentatoimi 3      
           
                             
Konsernitilinpäätös ja IFRS 3      
           
                             
Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 4      
           
                             
Markkinointi 1: Myynti asiakasarvon viestimisessä
                                                       
Myyntityö ja myynnin johtaminen 4  
         
                   
             
Myynnin projekti 3  
         
                   
             
Neuvottelutaito ja esiintyminen 3  
         
                   
             
Markkinointi 2: Asiakasarvon tutkiminen ja ymmärtäminen
                                                       
Markkinointitutkimus 6  
         
                   
             
Asiakaskäyttäytyminen 4  
         
                   
             
Markkinointi 3: Asiakasarvon viestiminen
                                                       
Integroidun markkinointiviestinnän suunnittelu 6  
         
                   
             
Kuvankäsittely 2  
         
                   
             
Markkinoinnin juridiikka 2  
         
                   
             
Markkinointi 4: Kokonaisvaltainen markkinaorientaatio ja asiakasarvo
                                                       
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 4    
           
                         
   
Asiakassuhdejohtaminen 3    
           
                         
   
Brändin johtaminen 3    
           
                         
   
Markkinointi 5: Asiakasarvon luominen
                                                       
Innovaatiot ja asiakasarvo 4      
           
                             
Tuote- ja palvelukehitysprosessit 3      
           
                             
Palvelujen johtaminen ja markkinointi 3      
           
                             
Johtamisen järjestelmät
                                                       
Turvallisuusjohtaminen 3  
         
                   
             
Laatu- ja ympäristöjohtaminen 4  
         
                   
             
Prosessijohtaminen ja toiminnanohjausjärjestelmät 3  
         
                   
             
Johtaminen ja esimiestyö
                                                       
Itsensä johtaminen 2  
         
                   
             
Strateginen johtaminen 3  
         
                   
             
Luovuuden ja innovaatioiden johtaminen 2  
         
                   
             
Esimiestyö 3  
         
                   
             
Henkilöstöjohtaminen
                                                       
Henkilöstöoikeus 3  
         
                   
             
Henkilöstöhallinto 4  
         
                   
             
Osaamisen johtaminen 3  
         
                   
             
Yritystoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen
                                                       
Yrityksen strateginen uudistaminen 4    
           
                         
   
Liiketoiminnan kasvattaminen 3    
           
                         
   
Verkostot yrityksen kehittämisessä 3    
           
                         
   
Kauppa ja yrittäjyys
                                                       
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5  
         
                   
             
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5  
         
                   
             
Verkkoliiketoiminta (eBusiness)
                                                       
Johdatus verkkoliiketoimintaan 2  
         
                   
             
Web-suunnittelu 5  
         
                   
             
Sähköinen kaupankäynti 3  
         
                   
             
Tuotantotalous
                                                       
Logistiikka 3  
         
                   
             
Ostotoiminta 3  
         
                   
             
Tuotantotalouden perusteet 4  
         
                   
             
Going global
                                                       
Doing business in the target area
(Valitaan opintoja 4 op)
                                                       
Language of the target area
(Valitaan opintoja 6 op)