OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TRADENOMI (AMK), LIIKETALOUS > TRADENOMI (AMK), LIIKETALOUS, PÄIVÄTOTEUTUS

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Päivätoteutus

2014

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
PERUSOPINNOT
                                                         
Liiketoimintaosaamisen perusteet
                                                         
Yritystoiminnan suunnittelu
                                                         
Yritystoiminta 3
     
           
                               
Viestinnän tehtävät 2
     
           
                               
Liiketoimintasuunnitelma 2
     
           
                               
Tiedonhankinta 1
     
           
                               
Vy1/Oppimispäiväkirja 0                                                          
Tietojenkäsittely 1 1
     
           
                               
Yritystoiminnan käynnistys
                                                         
Markkinointi 3
     
           
                               
Laskentatoimi 1 3
     
           
                               
Yritysesittely 1
     
           
                               
Vy2/Oppimispäiväkirja 2
     
           
                               
Vy2/Ryhmätyöt 0                                                          
Yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen
                                                         
Oikeustiede 3
       
             
                         
Vy3/Oppimispäiväkirja 2
       
             
                         
Markkinointikampanja 2
       
             
                         
Osakeyhtiön hallitustyöskentely 2
       
             
                         
Vy3/Ryhmätyöt 0                                                          
Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen
                                                         
Tietojenkäsittely 2 4
       
             
                         
Laskentatoimi 2 3
       
             
                         
Vy4/Oppimispäiväkirja 1
       
             
                         
Itsearviointi 1
       
             
                         
Vertaisarvionti 0
       
             
                         
Vy4/Ryhmätyöt 0                                                          
Kansantalouden perusteet 4
       
             
                         
Talousmatematiikan perusteet 5
     
           
                               
Opiskeluprosessia tukevat opinnot
                                                         
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu
                                                         
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                               
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 2 1  
       
                 
                     
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 3 1      
           
                             
 
4510124211000112127770.50.5000000000.50.50
AMMATTIOPINNOT
                                                         
Kaikille yhteiset ammattiopinnot
                                                         
Asiakaspalvelu 3
       
             
                         
Toiminta työyhteisössä 3
       
             
                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
       
                 
                     
Projektitoiminnan perusteet 3  
       
                 
                     
Tieto- ja viestintätekniikan jatkokurssi 3                                                          
Yrityksen taloushallinto 4  
       
                 
                     
Markkinoinnillinen ajattelu 3  
       
                 
                     
Introduction to International Business 3  
         
                   
               
Yrityksen juridiikka 3  
       
                 
                     
English for Professionals
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                         
English for Marketing and Sales Professionals 3                                                          
English for Accounting Professionals 3                                                          
English for Business Management Professionals 3                                                          
VALINNAISET AMMATTIOPINTOKOKONAISUUDET
(Valitaan opintoja 62 op)
                                                         
Taloushallinto 1
                                                         
Kirjanpidon osaaja 3  
         
                   
               
Työsuhde ja palkkahallinto 5  
         
                   
               
Arvonlisäverotus 2  
         
                   
               
Taloushallinto 2
                                                         
Tilinpäätöksen laatiminen 4  
         
                   
               
Tositteesta tilinpäätökseen 3  
         
                   
               
Yhteisöoikeus 3  
         
                   
               
Taloushallinto 3
                                                         
Yritys- ja henkilöverotus 5  
       
               
               
Tilintarkastus 3  
         
                   
               
Likviditeettihallinto 2  
         
                   
               
Taloushallinto 4
                                                         
Toiminnanohjausjärjestelmät 4  
         
                   
               
Kustannuslaskenta ja -johtaminen 3  
         
                   
               
Corporate governance ja tilintarkastuksen erityiskysymykset 3  
         
                   
               
Taloushallinto 5
                                                         
Budjetointi johtamisen apuna 4  
         
                   
               
Investointi- ja rahoitussuunnittelu 4  
         
                   
               
Rahoitusoikeus 2  
         
                   
               
Taloushallinto 6
                                                         
Strateginen johdon laskentatoimi 3  
         
                   
               
Konsernitilinpäätös ja IFRS 3  
         
                   
               
Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 4  
         
                   
               
Myynti asiakasarvon viestimisessä
                                                         
Myyntityö ja myynnin johtaminen 4  
         
                   
               
Myynnin projekti 3  
         
                   
               
Neuvottelutaito ja esiintyminen 3  
         
                   
               
Asiakasarvon tutkiminen ja ymmärtäminen
                                                         
Markkinointitutkimus 6  
         
                   
               
Asiakaskäyttäytyminen 4  
         
                   
               
Asiakasarvon viestiminen
                                                         
Integroidun markkinointiviestinnän suunnittelu 5  
         
                   
               
Digitaalinen markkinointi 3  
         
                   
               
Kuvankäsittely 2  
         
                   
               
Kokonaisvaltainen markkinaorientaatio ja asiakasarvo
                                                         
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 4  
         
                   
               
Asiakassuhdejohtaminen 3  
         
                   
               
Brändin johtaminen 3  
         
                   
               
Asiakasarvon luominen
                                                         
Innovaatiot ja asiakasarvo 4  
         
                   
               
Tuote- ja palvelukehitysprosessit 3  
         
                   
               
Palvelujen johtaminen ja markkinointi 3  
         
                   
               
Johtamisen järjestelmät
                                                         
Turvallisuusjohtaminen 3  
         
                   
               
Laatu- ja ympäristöjohtaminen 4  
         
                   
               
Prosessijohtaminen ja toiminnanohjausjärjestelmät 3  
         
                   
               
Johtaminen ja esimiestyö
                                                         
Itsensä johtaminen 2  
         
                   
               
Strateginen johtaminen 3  
         
                   
               
Luovuuden ja innovaatioiden johtaminen 2  
         
                   
               
Esimiestyö 3  
         
                   
               
Henkilöstöjohtaminen
                                                         
Henkilöstöhallinto 4  
         
                   
               
Henkilöstöoikeus 3