OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TRADENOMI (AMK), KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALA > TRADENOMI (AMK), KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALA, PÄIVÄTOTEUTUS

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, Päivätoteutus

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                         
Osaajaksi kehittyminen
                                                         
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
           
                               
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
       
             
                         
Viestintätaidot 3
       
             
                         
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
           
                               
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                         
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3  
         
                   
               
Liiketoimintaosaamisen perusteet 2  
       
                 
                     
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2  
       
                 
                     
Projektitoiminnan perusteet 3  
         
                   
               
10100055460002.52.51.71.71.72222200000000
AMMATTIOPINNOT
                                                         
Ammatillisen kasvun moduuli
                                                         
Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet 6
     
           
                               
Kirjasto- ja tietopalvelualan juridiikka 4    
           
                         
     
Kirjastotalous 3    
           
                         
     
Kulttuurihistoria 5  
       
                 
                     
Kielimoduuli
(Valitaan opintoja 12 op)
                                                         
English at Work 3
     
           
                               
Svenska för arbetslivet 3
       
             
                         
Library English 3  
       
                 
                     
Bibliotekssvenska 3  
         
                   
               
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
Venäjän alkeet 3  
         
                   
               
Kirjastoaineistojen moduuli
                                                         
Informaatioarkkitehtuuri 5  
       
                 
                     
Kokoelmien kehittäminen 5
     
           
                               
Kotimainen kirjallisuus 5
       
             
                         
Modern World Literature 5  
         
                   
               
Kirjastopedagogiikan moduuli
                                                         
Ohjaustaidot 5  
       
                 
                     
Mediakasvatus ja monilukutaito 5  
         
                   
               
Sosiaalinen kirjasto -moduuli
                                                         
Hakeutuvat kirjastopalvelut 5
     
           
                               
Tapahtumatuotanto 5    
           
                         
     
Yhteisöllinen lukeminen 5
       
             
                         
Palvelumoduuli
                                                         
Asiakaspalvelu 5
       
             
                         
Kirjastopalvelujen kehittäminen 4      
           
                             
 
Kirjastoalan markkinointiviestintä 4    
           
                         
     
Tiedonhallinnan moduuli
                                                         
Tiedonhaku ja -hankinta 1 5
     
           
                               
Tiedonhaku ja -hankinta 2 5  
       
                 
                     
Tiedonhaku ja -hankinta 3 5    
           
                         
     
Tiedon organisointi 5  
         
                   
               
4244214241823210214121266611.511.577700777220
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                         
Kirjastohistoria
                                                         
Kirjastohistoria 5                                                          
Informaatioteknologia
                                                         
Informaatioteknologia 1 5                                                          
Informaatioteknologia 2 5  
         
                   
               
Johtaminen
                                                         
Henkilöstöjohtaminen 5                                                          
Asiakkuuksien johtaminen 5                                                          
Kirjastot ja sosiaalinen media
                                                         
Johdatus sosiaaliseen mediaan 5  
         
                   
               
Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja tekniset ratkaisut 5                                                          
Lapset, nuoret ja kirjasto
                                                         
Lasten- ja nuortenkirjallisuus 5                                                          
Lasten- ja nuortenkirjastotyö 5  
         
                   
               
Näkökulmia aineistoihin
                                                         
Kirjallisuuden genret 5                                                          
Musiikki ja elokuva kirjastossa 5                                                          
Pelit ja pelaaminen 5                                                          
Monialaiset projektiopinnot
(Valitaan opintoja 15 kappaletta)
                                                         
Monialaiset projektiopinnot 15                                                          
0150000015000000000055500000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
TYÖHARJOITTELU
                                                         
Harjoittelu 30    
         
                       
           
003000000300000000000001515000000
OPINNÄYTETYÖPROSESSI
                                                         
Tutkimusmenetelmät 3    
           
                         
     
Opinnäytetyöklinikka 3    
         
                       
 
Opinnäytetyö 15      
           
                             
 
Opinnäytetyöseminaari 1      
           
                             
 
Kypsyysnäyte 0                                                          
004.817.2000004.817.20000000000001.61.61.68.68.60
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.