OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TRADENOMI (AMK), KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALA > TRADENOMI (AMK), KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALA, PÄIVÄTOTEUTUS

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, Päivätoteutus

2014

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
PERUSOPINNOT
                                                         
Kirjasto- ja tietopalvelualan ammatillinen kasvu
                                                         
Opiskelutaidot
                                                         
Opiskelutaidot 2
     
           
                               
Ammatillinen kasvu
                                                         
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                               
Ammatillinen kasvu 2 1
       
             
                         
Ammatillinen kasvu 3 1  
         
                   
               
Ammatillinen kasvu 4 1    
           
                         
     
English at Work 3
       
             
                         
English for Librarians 4  
         
                   
               
Svenska för arbetslivet
                                                         
Svenska för arbetslivet 3
     
           
                               
Bibliotekssvenska 4  
       
                 
                     
Viestinnän perusteet 3
       
             
                         
Työelämän viestintätaidot 2    
           
                         
     
Johdatus kulttuurihistoriaan 3  
       
                 
                     
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                          
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                          
Yrittäjyys ja tki-toiminta
                                                         
Markkinoinnin perusteet 3
       
             
                         
Yritystoiminnan perusteet 3  
       
                 
                     
Tutkimusmenetelmät 2
       
             
                         
Projektin hallinta 4    
           
                         
     
18157061210507033444551.71.71.7002.32.32.3000
AMMATTIOPINNOT
                                                         
Kirjastot yhteiskunnassa
                                                         
Kehittyvä kirjasto
                                                         
Kirjasto- ja tietopalvelutoiminnan perusteet 4
     
           
                               
Monikulttuurisuus kirjastossa 3  
       
                 
                     
Kirjastopalvelujen kehittäminen ja arviointi 3    
           
                         
     
Kirjastopalvelujen markkinointi ja tuotteistaminen 3      
           
                             
 
Esimiestyö kirjastoissa
                                                         
Taloushallinto 3    
           
                         
     
Henkilöstöjohtaminen 4      
           
                             
 
Tietotekniikka- ja tekijänoikeus 4  
         
                   
               
Fakta ja fiktio aineistona
                                                         
Tietoaineistot
                                                         
Julkaisutuotanto 4
     
           
                               
Kokoelmatyö 4
       
             
                         
Kaunokirjallisuus
                                                         
Kotimainen kirjallisuus 5
       
             
                         
World Literature 4  
         
                   
               
Asiakaslähtöinen tietopalvelu
                                                         
Asiakkuus, media ja kirjasto
                                                         
Asiakaspalvelu 3
       
             
                         
Kirjastopedagogiikka ja mediakasvatus 5  
       
                 
                     
Verkkojulkaiseminen 3
       
             
                         
Tiedon tallennus ja haku
                                                         
Tiedonhaun perusteet 4
     
           
                               
Tiedontallennuksen menetelmät 6  
       
                 
                     
Tiedonhankinta ja -haku 6    
           
                         
     
Tiedonlähteet 5
     
           
                               
Tietojärjestelmät
                                                         
Tietojenkäsittelyn perusteet 3
     
           
                               
Tietokannat 4    
           
                         
     
Tietoverkot ja kirjastojärjestelmät 5  
         
                   
               
Opinnäytetyöprosessi
                                                         
Tutkimusmenetelmät 2 3    
           
                         
     
Opinnäytetyöseminaari
                                                         
Opinnäytetyöseminaari 1 1    
           
                         
     
Opinnäytetyöseminaari 2 1      
           
                             
 
35272082015141302081010555774.34.34.3006.76.76.7440
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                         
Kirjastopedagogiikka
                                                         
Informaatiolukutaito 5                                                          
Verkkopedagogiikka 5                                                          
Mediakasvatus
                                                         
Lapset ja nuoret median käyttäjinä 5                                                          
Erityisryhmien mediakasvatus 5                                                          
Lapset, nuoret ja kirjasto
                                                         
Lasten- ja nuortenkirjallisuus 5                                                          
Lasten- ja nuortenkirjastotyö 5                                                          
Kirjasto tapahtumien tuottajana
                                                         
Tapahtumatuotannon perusteet 7                                                          
Tapahtuman markkinointi ja tiedottaminen 3                                                          
Kirjastoaineistot
                                                         
Kirjallisuuden genret 5                                                          
Musiikki ja elokuva kirjastossa 5                                                          
Kirjastot ja sosiaalinen media
                                                         
Sosiaalinen media kirjastojen markkinoinnissa ja viestinnässä 5                                                          
Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja tekniset ratkaisut 5                                                          
Tietojärjestelmäpalvelut
                                                         
Elektroniset aineistot, arkistot ja virtuaalikirjastot 5                                                          
Informaatioarkkitehtuuri 5                                                          
Monimuotoiset sähköiset palvelut
                                                         
Digitaalinen palvelumuotoilu 5                                                          
Verkkoviestintä 5                                                          
Monikulttuurinen kirjasto
                                                         
Libraries and Multicultural Services 5                                                          
Hakeutuva kirjastotyö 5                                                          
00000000000000000000000000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                         
TYÖHARJOITTELU
                                                         
Työharjoittelu 30    
         
                       
           
003000000300000000000001515000000
OPINNÄYTETYÖ JA KYPSYYSNÄYTE
                                                         
Opinnäytetyö 15      
           
                             
 
Kypsyysnäyte 0                                                          
00015000000150000000000000007.57.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.