OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > KULTTUURITUOTTAJA (AMK) > KULTTUURITUOTTAJA (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS, TAPAHTUMATUOTTAMINEN

Kulttuurituottaja (AMK), Päivätoteutus, Tapahtumatuottaminen

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
             
                                     
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
     
             
                                     
Viestintätaidot 3
       
               
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3      
             
                                 
 
SeAMK innovaatioviikko 2
       
               
                               
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2    
       
 
                     
     
       
Projektitoiminnan perusteet 3
       
               
                               
15014780010133.53.52.72.72.7000000.50.50000.50.51110
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT
                                                                 
Viestintäopinnot
                                                                 
Working Life Communication Skills 3
       
               
                               
Svenska för arbetslivet 3  
         
                     
                     
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
Ryhmätyötaidot 2
     
             
                                     
Opinnäytetyöhön valmistavat opinnot
                                                                 
Tiedonhankinta ja tutkimuskirjoittaminen 3      
           
                               
       
5303230300301111100111000001.51.50000
TUOTTAJAN AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Kulttuurituottajan toimintaympäristö
                                                                 
Kulttuuri- ja mediakentän tuntemus 5
     
             
                                     
Visuaalinen viestintä ja graafinen suunnittelu 5
     
             
                                     
Johdatus tuotantoihin 3
     
             
                                     
Palvelumuotoilu 5    
         
                         
                 
Kulttuurituottajan taloushallinta
                                                                 
Budjetointi ja kustannuslaskenta 5
       
               
                               
Rahoituslähteet ja apurahat 3    
         
                         
                 
Palkkahallinto, verosuunnittelu ja julkiset hankinnat 5  
         
                     
                     
Kulttuurituottajan projektinhallinta
                                                                 
Tuotantojen johtaminen 5    
         
                         
                 
Kulttuurialan sopimusoikeus 3  
         
                     
                     
Kulttuurialan immateriaalioikeudet 3      
             
                                 
 
Asiakaspalvelu 2  
         
                     
                     
1810133135010130036.56.51.71.71.7003.33.33.36.56.5000001110
SUUNTAAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 80 op)
                                                                 
Tuotanto I
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                                 
Tapahtumatuottaminen
                                                                 
Asiakaslähtöisyys suunnittelussa 5
     
             
                                     
Tuotantotyöskentely 8
     
           
                               
Tapahtumien toimintaympäristön hallinta 5
       
               
                               
Sponsorointi ja yritysyhteistyö 5
     
             
                                     
Ideointityökalut tapahtuman suunnittelussa 1 2
     
             
                                     
Tuotanto II
(Valitaan opintoja 18 op)
                                                                 
Tapahtumatuottaminen
                                                                 
Sosiokulttuurisen työn tapahtuma 10  
         
                     
                     
Ideointityökalut tapahtuman suunnittelussa 2 3  
         
                     
                     
Markkinointi ja tiedottaminen tuotannoissa 5  
         
                     
                     
Tuotanto III
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Tapahtumatuottaminen
                                                                 
Esittävän taiteen tapahtuma 10    
         
                         
                 
Tuotanto lV
(Valitaan opintoja 27 op)
                                                                 
Tapahtumatuottaminen
                                                                 
Tapahtumien yleisötyön kehittäminen 5      
           
                               
       
Managerointi ja välittäjäosaaminen 5      
           
                               
       
Syventävä itsenäinen tuotanto 12      
           
                               
       
Tuotantojen kumppanuudet 5      
             
                                 
 
2518102715100181002257.57.53.33.33.3006665500011111.71.71.70
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
KANSAINVÄLINEN VAIHTO
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
FRAMIPRO
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
TKI-PROJEKTI
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
000000000000000000000000000000000
HARJOITTELU
                                                                 
Työharjoittelu 1 25  
       
                   
                           
Työharjoittelu 2 35    
           
                           
           
02535000250035000000012.512.50000011.711.711.7000000
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                 
Opinnäytetyö 15      
             
                                 
 
Kypsyysnäyte 0                                                                  
00015000000015000000000000000005550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kulttuurituottaja (AMK), Päivätoteutus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet toimia kulttuurituotannon kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Opit tuntemaan laajasti kulttuurialaa ja erilaisten tuotantojen (mediatuotanto/tapahtumatuotanto) prosesseja. Kulttuurituottajana pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan monipuolisesti myös kulttuuri- ja innovaatiohankkeita. Koulutuksessa opit suunnittelemaan vastuullisesti kulttuuritapahtuman tai –palvelun ja toteuttamaan sen realistisilla resursseilla. Valmistuttuasi osaat organisoida ja johtaa tuotannollista toimintaa kulttuurihankkeissa ja digitaalisissa mediatuotannoissa.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Kulttuurituottajan asiantuntemusta tarvitaan kulttuuripalvelujen ja -tuotantojen ideoinnissa, suunnittelussa, toteuttamisessa, teknisessä tuottamisessa, markkinoinnissa, arvioinnissa sekä johtamisessa ja kaupallistamisessa. Kulttuurituottajana toimit kulttuurin liiketoimintaan, tuotteistamiseen ja organisointiin liittyvissä tehtävissä yritysten, kuntien, kaupunkien tai järjestöjen palveluksessa. Voit olla töissä myös tapahtumatuottajana (mm. festivaaleilla), tuotantopäällikkönä ja digitaalisen mediatuotannon eri tehtävissä, koulutus- tai ohjelmapalveluiden tuottajana sekä kulttuuriohjaajana, yhteisöohjaajana, projekti- tai aluesihteerinä.
Tuottajia tarvitaan tämän lisäksi tuotantoyhtiöissä, julkisen palvelun medioissa tai tilaustuotantojen projektipäällikköinä.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Kulttuurituotannon opetus perustuu projektioppimiseen, jossa opetus integroidaan jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien mahdollisimman työelämälähtöiseksi. Yksittäisiä opintojaksoja integroidaan osaksi isompia tuotantoja. Opettaja toimii opiskelijan mentorina - ohjaajana jossa opiskelijan oman urapolun suunnittelu kulkee mukana koko opintojen ajan.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, jolla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, yritysvierailuja, oppimistehtäviä, projektitöitä ja käytännön harjoittelua aidoissa työelämäympäristöissä.

Tapahtumatuottaminen

Tapahtumatuottamisen suuntauma