OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > KULTTUURITUOTTAJA (AMK) > KULTTUURITUOTTAJA (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS, MEDIATUOTTAMINEN

Kulttuurituottaja (AMK), Päivätoteutus, Mediatuottaminen

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                                                                 
Osaajaksi kehittyminen
                                                                 
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
     
             
                                     
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
     
             
                                     
Viestintätaidot 3
       
               
                               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                                                                 
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3      
             
                                 
 
Liiketoimintaosaamisen perusteet 2  
         
                     
                     
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2      
           
                               
       
Projektitoiminnan perusteet 3
       
               
                               
13205760200233.53.5222000.70.70.700000111110
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT
                                                                 
Viestintäopinnot
                                                                 
Working Life Communication Skills 3
       
               
                               
Svenska för arbetslivet 3  
         
                     
                     
Ryhmätyötaidot 2
     
             
                                     
Opinnäytetyöhön valmistavat opinnot
                                                                 
Tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä 1      
           
                               
       
Tutkimusmenetelmät ja -kirjoittaminen 2      
           
                               
       
5303230300301111100111000001.51.50000
TUOTTAJAN AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Kulttuurituottajan toimintaympäristö
                                                                 
Kulttuuri- ja mediakentän tuntemus 5
     
             
                                     
Visuaalinen viestintä ja graafinen suunnittelu 5
     
             
                                     
Johdatus tuotantoihin 3
     
             
                                     
Palvelumuotoilu 5    
         
                         
                 
Kulttuurituottajan taloushallinta
                                                                 
Budjetointi ja kustannuslaskenta 5
       
               
                               
Rahoituslähteet ja apurahat 3    
         
                         
                 
Palkkahallinto, verosuunnittelu ja julkiset hankinnat 5  
         
                     
                     
Kulttuurituottajan projektinhallinta
                                                                 
Tuotantojen johtaminen 5    
         
                         
                 
Kulttuurialan sopimusoikeus 3  
         
                     
                     
Kulttuurialan immateriaalioikeudet 3      
             
                                 
 
Asiakaspalvelu 2
       
               
                               
20813313708130036.56.52.32.32.3002.72.72.76.56.5000001110
SUUNTAAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 80 op)
                                                                 
Tuotanto I
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                                 
Mediatuottaminen
                                                                 
Tuotantotekniikan perusteiden hallinta 5
       
               
                               
Tuotantotyöskentely 5
       
               
                               
Jälkituotanto 1 5
       
               
                               
Live-tuotanto 5
       
               
                               
Konseptin kehittäminen 5
       
               
                               
Tuotanto II
(Valitaan opintoja 18 op)
                                                                 
Mediatuottaminen
                                                                 
Verkko- ja mobiiliviestintäkonseptin kehittäminen 8  
         
                     
                     
Monikameratuotanto 5  
         
                     
                     
Markkinointi ja tiedottaminen tuotannoissa 5  
         
                     
                     
Tuotanto III
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
Mediatuottaminen
                                                                 
Jälkituotanto 2 5    
         
                         
                 
Tuotantotekniikan workshop 5    
         
                         
                 
Tuotanto lV
(Valitaan opintoja 27 op)
                                                                 
Mediatuottaminen
                                                                 
Jälkituotanto 3 5      
             
                                 
 
Syventävä itsenäinen tuotanto 10      
           
                               
       
Transmediatuotanto 5      
           
                               
       
Todellisuuteen perustuva audiovisuaalinen tuotanto 7      
           
                               
       
25181027025018100225008.38.38.3006665500011111.71.71.70
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
KANSAINVÄLINEN VAIHTO
                                                                 
TKI-PROJEKTI
                                                                 
HARJOITTELU
                                                                 
Työharjoittelu 1 25  
       
                   
                           
Työharjoittelu 2 35    
           
                           
           
02535000250035000000012.512.50000011.711.711.7000000
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                 
Opinnäytetyö 15      
             
                                 
 
Kypsyysnäyte 0                                                                  
00015000000015000000000000000005550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kulttuurituottaja (AMK), Päivätoteutus

Mediatuottaminen

Mediatuottamisen suuntauma