OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > KULTTUURITUOTTAJA (AMK) > KULTTUURITUOTTAJA (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS, MEDIATUOTTAMINEN

Kulttuurituottaja (AMK), Päivätoteutus, Mediatuottaminen

2014

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
PERUSOPINNOT
                                                                 
Opiskelutaidot ja tiedonhankinta
                                                                 
Opiskelutaidot 1
     
             
                                     
Tiedonhankinta 1
     
             
                                     
Viestintäopinnot
                                                                 
Working Life Communication Skills 3
       
               
                               
Svenska för arbetslivet 3  
         
                     
                     
Viestintä 3  
         
                     
                     
Ryhmätyö- ja presentaatiotaidot 2
     
             
                                     
Liiketoimintaosaaminen/opinnot
                                                                 
Markkinoinnin perusteet 2
       
               
                               
Luovien alojen markkinointi 3  
         
                     
                     
Projektin hallinta 2
     
             
                                     
Yritystoiminnan perusteet 2  
         
                     
                     
Luovien alojen yritystoiminta 3      
           
                               
       
Opinnäytetyöhön valmistavat opinnot
                                                                 
Tutkimussuunnitelma 1      
           
                               
       
Tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä 1      
           
                               
       
Tutkimusmenetelmät 3      
           
                               
       
111108650110080331.71.71.7003.73.73.700000440000
TUOTTAJAN AMMATTIOPINNOT
                                                                 
Kulttuuri- ja mediakentän tuntemus
                                                                 
Kulttuurihallinnon rakenteet 1
     
             
                                     
Visuaalinen kulttuuri -kirjatentti 1
     
             
                                     
Alaston totuus taiteesta -kirjatentti 1
     
             
                                     
Katsaus länsimaisen elokuvan historiaan 1
     
             
                                     
Tekijät ja tutkijat -luentosarja 1
     
             
                                     
Visuaalinen viestintä ja graafinen suunnittelu 5
     
             
                                     
Tuotannon perusteet
                                                                 
Tuotannon suunnittelu ja toteutus 8
       
               
                               
Tuotanto- ja mediatekniikka 2
     
             
                                     
Tuotantojen johtaminen 5    
         
                         
                 
Tuotantojen talous
                                                                 
Budjetointi ja kustannuslaskenta 5
     
             
                                     
Rahoituslähteet ja apurahat 5  
         
                     
                     
Palkkahallinto, verosuunnittelu ja julkiset hankinnat 5    
         
                         
                 
Kulttuurialan sopimusoikeus 3
     
             
                                     
Kulttuurialan immateriaalioikeudet 3      
             
                                 
 
Asiakaspalvelu 2
       
               
                               
Palvelumuotoilu 7    
         
                         
                 
3051732010051700310103.33.33.3001.71.71.78.58.5000001110
SUUNTAAVAT OPINNOT
                                                                 
Tuotanto I
                                                                 
Tuotantotekniikan perusteiden hallinta 5
       
               
                               
Jälkituotanto 1 5
       
               
                               
Live-tuotanto 5
       
               
                               
Konseptin kehittäminen 5
       
               
                               
Tuotanto II
                                                                 
Markkinointi ja tiedottaminen tuotannoissa 5  
         
                     
                     
Monikameratuotanto 5  
         
                     
                     
Jälkituotanto 2 5    
         
                         
                 
Tuotantotekniikan workshop 5  
         
                     
                     
Verkko- ja mobiiliviestintäkonseptin kehittäminen 5  
         
                     
                     
Tuotanto III
                                                                 
Jälkituotanto 3 5      
           
                               
       
Tuottajan talous- ja henkilöstöjohtaminen 5      
           
                               
       
Transmediatuotanto 5      
           
                               
       
Tuotantojen konseptin testaus ja viimeistely 5      
           
                               
       
Verkko- ja mobiiliviestintäkonseptin julkaiseminen ja viimeistely 5      
           
                               
       
202052502002050250006.76.76.7006.76.76.72.52.500012.512.50000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                 
HARJOITTELU
                                                                 
Työharjoittelu 1 25  
       
                   
                           
Työharjoittelu 2 35    
           
                           
           
02535000250035000000012.512.50000011.711.711.7000000
KANSAINVÄLINEN VAIHTO
                                                                 
TKI-PROJEKTI
                                                                 
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö 15      
             
                                 
 
Kypsyysnäyte 0                                                                  
00015000000015000000000000000005550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kulttuurituottaja (AMK), Päivätoteutus

Mediatuottaminen

Mediatuottamisen suuntauma