CURRICULA > POST-EXPERIENCE SPECIALISATION EDUCATION > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PALVELUIDEN KEHITTÄJÄ -ERIKOISTUMISKOULUTUS (NOT TRANSLATED)

Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus (not translated)
, 30 ECTS


  • Programme
  • Curricula
  • Implementations

Name of the Degree Programme

Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus (not translated)

Specialisations

Qualification awarded

Level of qualification

Specific admission requirements

Specific arrangements for recognition of prior learning (RPL)

Qualification requirements and regulations (incl. graduation requirements)

Pedagogical approach and learning environment

Profile of the programme

Erikoistumiskoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan amk-tutkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opinnon suorittamiseen. (not translated)

Occupational profiles

Koulutus painottuu sote-uudistuksen keskeisiin teemoihin: kykyyn ennakoida tulevaisuutta, muuttuvaan lainsäädäntöön, palveluiden käyttäjälähtöisyyteen, sähköisiin palveluihin, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden arviointiin, talousosaamiseen sekä näihin kysymyksiin liittyvään kehittämisosaamiseen. (not translated)

Internationalization

Access to further studies

Structure of the studies

Koulutus jakaantuu viiteen opintokokonaisuuteen:
Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut
Käyttäjälähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut
Digitalisaatio ja ePalvelut
Palveluiden laatu ja vaikuttavuuden arviointi
Sosiaali- ja terveystalousosaaminen
Kehittämisosaamisen tehtävä (not translated)

Examination regulations, assessment and grading

Graduation requirements

Mode of study

Head of degree programme

Student counsellor

Coordination of Practical Training

Coordination of international mobility

Student services