Siirry suoraan sisältöön

ICT SkillsLaajuus (3 op)

Tunnus: YP00CO58

Osaamistavoitteet

The student is able to use the current office software, different online services and online learning environment.
- The student is able to apply basic IT skills in new hardware and software environments

Essential nursing interventions (FinCC). The national documentation model for nursing.

Sisältö

- introduction to office software
- word processing
- standard for written work in SeAMK
- document standard
- spreadsheet calculation
- calculation models
- diagrams
- presentation graphics
- content and structure of presentations
- presentation settings
- use of online services
- cloud services
- video conferencing as a tool

Essential nursing interventions (FinCC). The national documentation model for nursing.
-student understands the nursing process and is able to plan, implement and evaluate nursing care for patient.
-practices the structure of nursing care plan
-practices to evaluate nursing interventions

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuväli-neinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Tiina Hemminki
 • Juha Yli-Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • MRN22
  Degree Programme in Nursing, Nursing Branch, Registered Nurse, RN, (UAS)

Tavoitteet

The student is able to use the current office software, different online services and online learning environment.
- The student is able to apply basic IT skills in new hardware and software environments

Essential nursing interventions (FinCC). The national documentation model for nursing.

Sisältö

- introduction to office software
- word processing
- standard for written work in SeAMK
- document standard
- spreadsheet calculation
- calculation models
- diagrams
- presentation graphics
- content and structure of presentations
- presentation settings
- use of online services
- cloud services
- video conferencing as a tool

Essential nursing interventions (FinCC). The national documentation model for nursing.
-student understands the nursing process and is able to plan, implement and evaluate nursing care for patient.
-practices the structure of nursing care plan
-practices to evaluate nursing interventions

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuväli-neinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 08.10.2021

Ajoitus

01.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Tiina Hemminki
 • Juha Yli-Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • RN21
  Degree Programme in Nursing, Nursing Branch, Registered Nurse, RN, (UAS)

Tavoitteet

The student is able to use the current office software, different online services and online learning environment.
- The student is able to apply basic IT skills in new hardware and software environments

Essential nursing interventions (FinCC). The national documentation model for nursing.

Sisältö

- introduction to office software
- word processing
- standard for written work in SeAMK
- document standard
- spreadsheet calculation
- calculation models
- diagrams
- presentation graphics
- content and structure of presentations
- presentation settings
- use of online services
- cloud services
- video conferencing as a tool

Essential nursing interventions (FinCC). The national documentation model for nursing.
-student understands the nursing process and is able to plan, implement and evaluate nursing care for patient.
-practices the structure of nursing care plan
-practices to evaluate nursing interventions

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuväli-neinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita