Siirry suoraan sisältöön

Ruokapalvelut suurkeittiöissäLaajuus (3 op)

Tunnus: CA00CX00

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjaantuu toimimaan ruokapalvelukonseptin mukaisissa tuotanto- ja palveluprosesseissa. Hän osaa kehittää ja soveltaa osaamistaan ja toimii vastuullisena jäsenenä työyhteisössä.

Sisältö

10 työpäivää suurkeittiössä

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osallistuu aktiivisesti ruokapalvelukonseptin mukaisiin tuotanto- ja palveluprosesseihin. Hän osaa toimia työyhteisön jäsenenä erilaisissa tehtävissä ottaen vastuuta omasta toiminnastaan. Hän on kiinnostunut ja motivoitunut kehittämään omaa osaamistaan.
Hylätty:
Opiskelija ei osallistu hänelle annettuihin tuotanto- ja palveluprosesseihin.
Hän ei kykene toimimaan työyhteisön jäsenenä, eikä toimi vastuullisesti.
Opiskelija ei ole motivoitunut oman osaamisen kehittämisestä.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 21.01.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Eliisa Ylinen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO21B
  Restonomi (AMK)
 • RESTO21A
  Restonomi (AMK)
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija harjaantuu toimimaan ruokapalvelukonseptin mukaisissa tuotanto- ja palveluprosesseissa. Hän osaa kehittää ja soveltaa osaamistaan ja toimii vastuullisena jäsenenä työyhteisössä.

Sisältö

10 työpäivää suurkeittiössä

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan suurkeittiöissä tekemällä 10 työpäivää.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelupaikka on julkinen tai yksityinen ateriapalveluita tuottava yritys.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Käytännön harjoittelu 75h
Itsenäinen opiskelu 6h

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty:
Opiskelija osallistuu aktiivisesti ruokapalvelukonseptin mukaisiin tuotanto- ja palveluprosesseihin. Hän osaa toimia työyhteisön jäsenenä erilaisissa tehtävissä ottaen vastuuta omasta toiminnastaan. Hän on kiinnostunut ja motivoitunut kehittämään omaa osaamistaan.
Hylätty:
Opiskelija ei osallistu hänelle annettuihin tuotanto- ja palveluprosesseihin.
Hän ei kykene toimimaan työyhteisön jäsenenä, eikä toimi vastuullisesti.
Opiskelija ei ole motivoitunut oman osaamisen kehittämisestä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osallistuu aktiivisesti ruokapalvelukonseptin mukaisiin tuotanto- ja palveluprosesseihin. Hän osaa toimia työyhteisön jäsenenä erilaisissa tehtävissä ottaen vastuuta omasta toiminnastaan. Hän on kiinnostunut ja motivoitunut kehittämään omaa osaamistaan.
Hylätty:
Opiskelija ei osallistu hänelle annettuihin tuotanto- ja palveluprosesseihin.
Hän ei kykene toimimaan työyhteisön jäsenenä, eikä toimi vastuullisesti.
Opiskelija ei ole motivoitunut oman osaamisen kehittämisestä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut työpäivät, oppimispäiväkirja.