Siirry suoraan sisältöön

Tiedonhankinta 2Laajuus (1 op)

Tunnus: SHO3B1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hakea ja käyttää aktiivisesti tieteellistä tietoa opinnäytteessään ja muissa kirjallisissa tehtävissään. Opiskelija osaa hakea tietoa yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista.

Sisältö

Yleisimmät terveystieteiden tietokannat ja niiden käyttö opinnäytetyön ja kirjallisten tehtävien lähteinä.

Esitietovaatimukset

Tiedonhankinta 1 opintojakson hyväksytty suorittaminen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko keskivaiheen opinnoissa.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Toteutustavat

Tiedonhankintataitojen harjoitukset. Tehtävät. Verkko-opiskelu. Itsenäinen opiskelu

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

17.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Silja Saarikoski
Opiskelijaryhmät
 • TH21
  Terveydenhoitaja (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa hakea ja käyttää aktiivisesti tieteellistä tietoa opinnäytteessään ja muissa kirjallisissa tehtävissään. Opiskelija osaa hakea tietoa yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista.

Sisältö

Yleisimmät terveystieteiden tietokannat ja niiden käyttö opinnäytetyön ja kirjallisten tehtävien lähteinä.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op / 26 h (10 h kontaktiopetusta ja harjoituksia, 16 h itsenäistä opiskelua).

Lisätietoja opiskelijoille

Tiedonhankinta 2 -kurssilla käydään läpi oman opinnäytetyön tiedonhankinnan prosessi. Tiedonhankinta 2 liittyy kiinteästi opinnäytetyön suunnitelman tekemiseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja osioiden tehtävät. Opinnäytetyön suunnitelman tiedon hallinta (1 - 5 / täydennettävä). SeAMKin opinnäytetöiden arviointikriteerit (Kohta 4. Tiedon hallinta).

Esitietovaatimukset

Tiedonhankinta 1 opintojakson hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Silja Saarikoski
Opiskelijaryhmät
 • SH20
  Sairaanhoitaja (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa hakea ja käyttää aktiivisesti tieteellistä tietoa opinnäytteessään ja muissa kirjallisissa tehtävissään. Opiskelija osaa hakea tietoa yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista.

Sisältö

Yleisimmät terveystieteiden tietokannat ja niiden käyttö opinnäytetyön ja kirjallisten tehtävien lähteinä.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op / 26 h (10 h kontaktiopetusta ja harjoituksia, 16 h itsenäistä opiskelua).

Lisätietoja opiskelijoille

Tiedonhankinta 2 -kurssilla käydään läpi oman opinnäytetyön tiedonhankinnan prosessi. Tiedonhankinta 2 liittyy kiinteästi opinnäytetyön suunnitelman tekemiseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja osioiden tehtävät. Opinnäytetyön suunnitelman tiedon hallinta (1 - 5 / täydennettävä). SeAMKin opinnäytetöiden arviointikriteerit (Kohta 4. Tiedon hallinta).

Esitietovaatimukset

Tiedonhankinta 1 opintojakson hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Silja Saarikoski
Opiskelijaryhmät
 • MSH20C
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa hakea ja käyttää aktiivisesti tieteellistä tietoa opinnäytteessään ja muissa kirjallisissa tehtävissään. Opiskelija osaa hakea tietoa yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista.

Sisältö

Yleisimmät terveystieteiden tietokannat ja niiden käyttö opinnäytetyön ja kirjallisten tehtävien lähteinä.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op / 26 h (8 h kontaktiopetusta ja harjoituksia, 18 h itsenäistä opiskelua).

Lisätietoja opiskelijoille

Tiedonhankinta 2 -kurssilla käydään läpi oman opinnäytetyön tiedonhankinnan prosessi. Tiedonhankinta 2 liittyy kiinteästi opinnäytetyön suunnitelman tekemiseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja tuntitehtävät. Opinnäytetyön suunnitelman tiedon hallinta (1 - 5 / täydennettävä). SeAMKin opinnäytetöiden arviointikriteerit (Kohta 4. Tiedon hallinta).

Esitietovaatimukset

Tiedonhankinta 1 opintojakson hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 19.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Silja Saarikoski
Opiskelijaryhmät
 • SH19A
  Sairaanhoitaja (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa hakea ja käyttää aktiivisesti tieteellistä tietoa opinnäytteessään ja muissa kirjallisissa tehtävissään. Opiskelija osaa hakea tietoa yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista.

Sisältö

Yleisimmät terveystieteiden tietokannat ja niiden käyttö opinnäytetyön ja kirjallisten tehtävien lähteinä.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

26 h (10 h kontaktiopetusta ja harjoituksia, 16 h itsenäistä opiskelua).

Lisätietoja opiskelijoille

Tiedonhankinta 2 -kurssilla käydään läpi oman opinnäytetyön tiedonhankinnan prosessi. Tiedonhankinta 2 liittyy kiinteästi opinnäytetyön suunnitelman tekemiseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja osioiden tehtävät. Opinnäytetyön suunnitelman tiedon hallinta (1 - 5 / täydennettävä). SeAMKin opinnäytetöiden arviointikriteerit (Kohta 4. Tiedon hallinta).

Esitietovaatimukset

Tiedonhankinta 1 opintojakson hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 26.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 09.01.2022

Laajuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Silja Saarikoski
Opiskelijaryhmät
 • SH19B
  Sairaanhoitaja (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa hakea ja käyttää aktiivisesti tieteellistä tietoa opinnäytteessään ja muissa kirjallisissa tehtävissään. Opiskelija osaa hakea tietoa yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista.

Sisältö

Yleisimmät terveystieteiden tietokannat ja niiden käyttö opinnäytetyön ja kirjallisten tehtävien lähteinä.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

26 h (10 h kontaktiopetusta ja harjoituksia, 16 h itsenäistä opiskelua).

Lisätietoja opiskelijoille

Tiedonhankinta 2 -kurssilla käydään läpi oman opinnäytetyön tiedonhankinnan prosessi. Tiedonhankinta 2 liittyy kiinteästi opinnäytetyön suunnitelman tekemiseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja osioiden tehtävät. Opinnäytetyön suunnitelman tiedon hallinta (1 - 5 / täydennettävä). SeAMKin opinnäytetöiden arviointikriteerit (Kohta 4. Tiedon hallinta).

Esitietovaatimukset

Tiedonhankinta 1 opintojakson hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

01.08.2020 - 12.04.2021

Ajoitus

05.04.2021 - 06.06.2021

Laajuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Silja Saarikoski
Opiskelijaryhmät
 • MSH19A
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa hakea ja käyttää aktiivisesti tieteellistä tietoa opinnäytteessään ja muissa kirjallisissa tehtävissään. Opiskelija osaa hakea tietoa yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista.

Sisältö

Yleisimmät terveystieteiden tietokannat ja niiden käyttö opinnäytetyön ja kirjallisten tehtävien lähteinä.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

26 h (8 h kontaktiopetusta ja harjoituksia, 18 h itsenäistä opiskelua).

Lisätietoja opiskelijoille

Tiedonhankinta 2 -kurssilla käydään läpi oman opinnäytetyön tiedonhankinnan prosessi. Tiedonhankinta 2 liittyy kiinteästi opinnäytetyön suunnitelman tekemiseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja tuntitehtävät. Opinnäytetyön suunnitelman tiedon hallinta (1 - 5 / täydennettävä). SeAMKin opinnäytetöiden arviointikriteerit (Kohta 4. Tiedon hallinta).

Esitietovaatimukset

Tiedonhankinta 1 opintojakson hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

01.08.2020 - 12.04.2021

Ajoitus

05.04.2021 - 06.06.2021

Laajuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Silja Saarikoski
Opiskelijaryhmät
 • TH19
  Terveydenhoitaja (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa hakea ja käyttää aktiivisesti tieteellistä tietoa opinnäytteessään ja muissa kirjallisissa tehtävissään. Opiskelija osaa hakea tietoa yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista.

Sisältö

Yleisimmät terveystieteiden tietokannat ja niiden käyttö opinnäytetyön ja kirjallisten tehtävien lähteinä.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

26 h (10 h kontaktiopetusta ja harjoituksia, 16 h itsenäistä opiskelua).

Lisätietoja opiskelijoille

Tiedonhankinta 2 -kurssilla käydään läpi oman opinnäytetyön tiedonhankinnan prosessi. Tiedonhankinta 2 liittyy kiinteästi opinnäytetyön suunnitelman tekemiseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja tuntitehtävät. Opinnäytetyön suunnitelman tiedon hallinta (1 - 5 / täydennettävä). SeAMKin opinnäytetöiden arviointikriteerit (Kohta 4. Tiedon hallinta).

Esitietovaatimukset

Tiedonhankinta 1 opintojakson hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

07.10.2020 - 01.03.2021

Ajoitus

15.02.2021 - 06.06.2021

Laajuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Silja Saarikoski
Opiskelijaryhmät
 • MSH19B
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa hakea ja käyttää aktiivisesti tieteellistä tietoa opinnäytteessään ja muissa kirjallisissa tehtävissään. Opiskelija osaa hakea tietoa yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista.

Sisältö

Yleisimmät terveystieteiden tietokannat ja niiden käyttö opinnäytetyön ja kirjallisten tehtävien lähteinä.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op / 26 h (8 h kontaktiopetusta ja harjoituksia, 18 h itsenäistä opiskelua).

Lisätietoja opiskelijoille

Tiedonhankinta 2 -kurssilla käydään läpi oman opinnäytetyön tiedonhankinnan prosessi. Tiedonhankinta 2 liittyy kiinteästi opinnäytetyön suunnitelman tekemiseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja tuntitehtävät. Opinnäytetyön suunnitelman tiedon hallinta (1 - 5 / täydennettävä). SeAMKin opinnäytetöiden arviointikriteerit (Kohta 4. Tiedon hallinta).

Esitietovaatimukset

Tiedonhankinta 1 opintojakson hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

01.08.2020 - 21.09.2020

Ajoitus

14.09.2020 - 20.12.2020

Laajuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Kristiina Store
 • Silja Saarikoski
Opiskelijaryhmät
 • SH18B
  Sairaanhoitaja (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa hakea ja käyttää aktiivisesti tieteellistä tietoa opinnäytteessään ja muissa kirjallisissa tehtävissään. Opiskelija osaa hakea tietoa yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista.

Sisältö

Yleisimmät terveystieteiden tietokannat ja niiden käyttö opinnäytetyön ja kirjallisten tehtävien lähteinä.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

26 h (10 h kontaktiopetusta ja harjoituksia, 16 h itsenäistä opiskelua).

Lisätietoja opiskelijoille

Tiedonhankinta 2 liittyy kiinteästi opinnäytetyön suunnitelman tekemiseen. Tiedonhankinta 2 -kurssilla käydään läpi oman opinnäytetyön tiedonhankinnan prosessi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja tuntitehtävät. Opinnäytetyön suunnitelman tiedon hallinta (1 - 5 / täydennettävä).

Esitietovaatimukset

Tiedonhankinta 1 opintojakson hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

01.08.2020 - 21.09.2020

Ajoitus

14.09.2020 - 20.12.2020

Laajuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Silja Saarikoski
Opiskelijaryhmät
 • SH18C
  Sairaanhoitaja (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa hakea ja käyttää aktiivisesti tieteellistä tietoa opinnäytteessään ja muissa kirjallisissa tehtävissään. Opiskelija osaa hakea tietoa yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista.

Sisältö

Yleisimmät terveystieteiden tietokannat ja niiden käyttö opinnäytetyön ja kirjallisten tehtävien lähteinä.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

26 h (10 h kontaktiopetusta ja harjoituksia, 16 h itsenäistä opiskelua).

Lisätietoja opiskelijoille

Tiedonhankinta 2 liittyy kiinteästi opinnäytetyön suunnitelman tekemiseen. Tiedonhankinta 2 -kurssilla käydään läpi oman opinnäytetyön tiedonhankinnan prosessi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja tuntitehtävät. Opinnäytetyön suunnitelman tiedon hallinta (1 - 5 / täydennettävä).

Esitietovaatimukset

Tiedonhankinta 1 opintojakson hyväksytty suorittaminen.