Siirry suoraan sisältöön

Eettisyys hoitotyössäLaajuus (2 op)

Tunnus: SH00BN18

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa perustaa toimintansa sairaanhoitajana eettiseen päätökseen sekä osaa toimia hoitotyössä eettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija osaa toimia ammattinsa ja potilaan oikeuksien normien mukaisesti. Opiskelija ymmärtää asiakkaan oikeudet ja osallisuuden omassa hoidossaan.

Sisältö

Eettinen päätöksenteko hoitotyössä. Sairaanhoitajan oikeudet ja velvollisuudet. Potilaan oikeudet. Eettiset periaatteet hoitotyössä.

Esitietovaatimukset

Ei tarvita edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija
Osaa perustella hoitotyön eettisiä aiheita riittävästi perehtyneesti, jäsennellen ja arkitiedon tutkitusta tiedosta erottaen. Osaa etsiä tietoa yksittäisiin aiheisiin ja osoittaa perehtyneisyyttä hoitotyön tietoperustaan. Osaa toimia työryhmän jäsenenä arvioiden omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Osaa perustella hoitotyön eettisiä aiheita vastuullisesti, perehtyneesti, hyvin jäsennellen ja johdonmukaisesti.
Osaa etsiä tietoa eri tietolähteistä ja hyödyntää monipuolisia ja ajankohtaisia lähteitä perusteluissaan.
Osaa toimia työryhmässä hyvin itseään kehittäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija
Osaa perustella hoitotyön eettisiä aiheita vastuullisesti, arvioivasti, erittäin hyvin jäsennellen ja johdonmukaisesti. Osaa etsiä tietoa eri tietolähteistä ja hyödyntää kriittisesti monipuolisia ja ajankohtaisia lähteitä perusteluissaan. Osaa toimia työryhmässä ratkaisukeskeisesti jakaen osaamistaan sekä kehittäen itseään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty = 0
Opiskelija
Ei osaa ottaa riittävästi huomioon perusteluissa hoitotyön eettisiä periaatteita eikä hoitotyön tietoperustaa.
Ei tunne riittävästi hoitotyön eettisten aiheiden tietoperustaa ja käyttää tietoperustaa yksipuolisesti.
Ei omaa riittävästi valmiuksia ryhmätyöskentelyyn.

Oppimateriaalit

Leino-Kilpi, H.& Välimäki, M. 2003. Etiikka hoitotyössä. WSOY. Saatavuus:
http://tiny.cc/3runlx
http://tiny.cc/msunlx

Sorvettula, M. 1998. Johdatus suomalaisen hoitotyön historiaan. Suomen sairaanhoitajaliitto ry.
Saatavuus: http://tiny.cc/0tunlx

Ajankohtainen oppimateriaali