Siirry suoraan sisältöön

CAD -insinöörin työkaluLaajuus (2 op)

Tunnus: KC23DK20010

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa laatia koneenosien ja kokoonpanojen piirustuksia käyttäen apuna tietokoneavusteisten koneensuunnitteluohjelmistojen kirjastoja ja standardikomponentteja.
- osaa laatia kolmiulotteisia kokoonpanoja ja siitä erilaisia suunnitteludokumentteja 3D ? mallintajan avulla

Sisältö

AutoCAD Mechanical -ohjelmiston pääperiaatteet ja ominaisuudet. Bottom up ja Top down suunnittelu, piirustusformaatin editointi ja asetukset Autodesk Inventor suunnitteluympäristössä. Suunnittelutehtäviä tehdään sekä 2D- että 3D-ympäristössä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tuntee teknisen piirustuksen standardisymbolit ja osaa mallintaa kappaleita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija osaa mallintaa, tehdä piirustuksia ja kokoonpanoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tehdä vaativaa teknistä suunnittelua

Oppimateriaalit

- Autio ja Hasari: Koneenpiirustus ammattikorkeakouluille ja teknillisille oppilaitoksille


- AutoCAD ja Inventor koulutusmateriaalit
- tunneilla jaettava muu materiaali

Ilmoittautumisaika

01.08.2019 - 16.02.2020

Ajoitus

06.01.2020 - 23.02.2020

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jarkko Pakkanen
Opiskelijaryhmät
 • AUTO18
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa laatia koneenosien ja kokoonpanojen piirustuksia käyttäen apuna tietokoneavusteisten koneensuunnitteluohjelmistojen kirjastoja ja standardikomponentteja.
- osaa laatia kolmiulotteisia kokoonpanoja ja siitä erilaisia suunnitteludokumentteja 3D ? mallintajan avulla

Sisältö

AutoCAD Mechanical -ohjelmiston pääperiaatteet ja ominaisuudet. Bottom up ja Top down suunnittelu, piirustusformaatin editointi ja asetukset Autodesk Inventor suunnitteluympäristössä. Suunnittelutehtäviä tehdään sekä 2D- että 3D-ympäristössä.

Oppimateriaalit

- Lempiäinen J. & Savolainen J. 2003. Hyvin suunniteltu – puoliksi valmistettu. 2003. Hakapaino OY.
- Pere: Koneenpiirustus
- Autio ja Hasari: Koneenpiirustus ammattikorkeakouluille ja teknillisille oppilaitoksille
- Moodle
- tunneilla jaettava muu materiaali

Opetusmenetelmät

Teoriatunnit, ohjatut harjoitukset ja itsenäisesti tehtävät harjoitustyöt. Harjoitukset työkaluina SolidEdge ja Teamcenter.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä
20t luennot, harjoitukset
30t harjoitustyöt, tenttiin valmistautuminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tuntee teknisen piirustuksen standardisymbolit ja osaa mallintaa kappaleita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija osaa mallintaa, tehdä piirustuksia ja kokoonpanoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tehdä vaativaa teknistä suunnittelua

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt ja tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

01.08.2019 - 16.02.2020

Ajoitus

06.01.2020 - 23.02.2020

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jarkko Pakkanen
Opiskelijaryhmät
 • KONE18
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa laatia koneenosien ja kokoonpanojen piirustuksia käyttäen apuna tietokoneavusteisten koneensuunnitteluohjelmistojen kirjastoja ja standardikomponentteja.
- osaa laatia kolmiulotteisia kokoonpanoja ja siitä erilaisia suunnitteludokumentteja 3D ? mallintajan avulla

Sisältö

AutoCAD Mechanical -ohjelmiston pääperiaatteet ja ominaisuudet. Bottom up ja Top down suunnittelu, piirustusformaatin editointi ja asetukset Autodesk Inventor suunnitteluympäristössä. Suunnittelutehtäviä tehdään sekä 2D- että 3D-ympäristössä.

Oppimateriaalit

- Lempiäinen J. & Savolainen J. 2003. Hyvin suunniteltu – puoliksi valmistettu. 2003. Hakapaino OY.
- Pere: Koneenpiirustus
- Autio ja Hasari: Koneenpiirustus ammattikorkeakouluille ja teknillisille oppilaitoksille
- Moodle
- tunneilla jaettava muu materiaali

Opetusmenetelmät

Teoriatunnit, ohjatut harjoitukset ja itsenäisesti tehtävät harjoitustyöt. Harjoitukset työkaluina SolidEdge ja Teamcenter.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä
20t luennot, harjoitukset
30t harjoitustyöt, tenttiin valmistautuminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tuntee teknisen piirustuksen standardisymbolit ja osaa mallintaa kappaleita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija osaa mallintaa, tehdä piirustuksia ja kokoonpanoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tehdä vaativaa teknistä suunnittelua

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt ja tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.