Siirry suoraan sisältöön

MatriisialgebraLaajuus (3 op)

Tunnus: KC23CK70011

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee matriisilaskennan perusteet ja omaa riittävät tiedot matriisialgebrasta Elementtimenetelmien, Värähtelymekaniikan sekä Koneiden simuloinnin suorittamiseksi.

Sisältö

- määritelmät, transponointi, determinantti, käänteismatriisi
- lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisu
- Gaussin eliminointimenetelmä
- ominaisarvot ja -vektorit
- diagonalisointi
- matematiikkaohjelmiston käyttö

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

tyydyttävä (1-2): opiskelija osaa matriisialgebran perusasiat

Arviointikriteerit, hyvä (3)

hyvä (3-4): opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa matriisialgebran menetelmiä hyvin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

kiitettävä (5): opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa matriisialgebran menetelmiä kiitettävästi

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Ilmoittautumisaika

19.09.2020 - 01.11.2020

Ajoitus

19.10.2020 - 20.12.2020

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
  • Pasi Mikkonen
Opiskelijaryhmät
  • KONE18
    Insinööri (AMK), Konetekniikka
  • AUTO18
    Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee matriisilaskennan perusteet ja omaa riittävät tiedot matriisialgebrasta Elementtimenetelmien, Värähtelymekaniikan sekä Koneiden simuloinnin suorittamiseksi.

Sisältö

- määritelmät, transponointi, determinantti, käänteismatriisi
- lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisu
- Gaussin eliminointimenetelmä
- ominaisarvot ja -vektorit
- diagonalisointi
- matematiikkaohjelmiston käyttö

Oppimateriaalit

ilmoitetaan alussa

Opetusmenetelmät

luentoja ja laskuharjoituksia

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

tyydyttävä (1-2): opiskelija osaa matriisialgebran perusasiat

Arviointikriteerit, hyvä (3)

hyvä (3-4): opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa matriisialgebran menetelmiä hyvin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

kiitettävä (5): opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa matriisialgebran menetelmiä kiitettävästi

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tentti ja harjoitukset

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.