Siirry suoraan sisältöön

Tuotantotekniikan laboraatiotLaajuus (3 op)

Tunnus: KC23BK30051

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa soveltaa tietojaan tuotantojärjestelmiin liittyviin valmistus-, ohjaus- ja kehittämistehtäviin
- osaa valita sopivia tuotantomenetelmiä konepajavalmistukseen
- osaa kehittää konepajateknistä osaamistaan
- osaa ratkaista valmistusteknisiä asioita insinöörimäisenä ryhmätyönä

Sisältö

- kappaleen kiinnitys ja lastuava työstö
- levytyökeskus menetelmät
- särmäyspuristin menetelmät
- hitsausmenetelmät
- FMS-valmistus
- robotiikka konepajassa
- 3D mittakone konepajassa
- muita tärkeitä näkökohtia konepajavalmistuksessa

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa soveltaa tuotantomenetelmiä käytäntöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa valita käyttöön parhaiten sopivan tuotantomenetelmän

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella osan valmistusprosessia

Oppimateriaalit

Luentomateriaali, Valmistustekniikka, NC-tekniikka, Tuotantojärjestelmät

Ilmoittautumisaika

19.09.2020 - 01.11.2020

Ajoitus

19.10.2020 - 20.12.2020

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Juho Yli-Suomu
 • Kimmo Kitinoja
Opiskelijaryhmät
 • KONE18
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa soveltaa tietojaan tuotantojärjestelmiin liittyviin valmistus-, ohjaus- ja kehittämistehtäviin
- osaa valita sopivia tuotantomenetelmiä konepajavalmistukseen
- osaa kehittää konepajateknistä osaamistaan
- osaa ratkaista valmistusteknisiä asioita insinöörimäisenä ryhmätyönä

Sisältö

- kappaleen kiinnitys ja lastuava työstö
- levytyökeskus menetelmät
- särmäyspuristin menetelmät
- hitsausmenetelmät
- FMS-valmistus
- robotiikka konepajassa
- 3D mittakone konepajassa
- muita tärkeitä näkökohtia konepajavalmistuksessa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa soveltaa tuotantomenetelmiä käytäntöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa valita käyttöön parhaiten sopivan tuotantomenetelmän

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella osan valmistusprosessia

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

01.08.2019 - 03.05.2020

Ajoitus

06.01.2020 - 30.08.2020

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Joni Ketola
 • Juho Yli-Suomu
 • Kimmo Kitinoja
Opiskelijaryhmät
 • MKONE17
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa soveltaa tietojaan tuotantojärjestelmiin liittyviin valmistus-, ohjaus- ja kehittämistehtäviin
- osaa valita sopivia tuotantomenetelmiä konepajavalmistukseen
- osaa kehittää konepajateknistä osaamistaan
- osaa ratkaista valmistusteknisiä asioita insinöörimäisenä ryhmätyönä

Sisältö

- kappaleen kiinnitys ja lastuava työstö
- levytyökeskus menetelmät
- särmäyspuristin menetelmät
- hitsausmenetelmät
- FMS-valmistus
- robotiikka konepajassa
- 3D mittakone konepajassa
- muita tärkeitä näkökohtia konepajavalmistuksessa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa soveltaa tuotantomenetelmiä käytäntöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa valita käyttöön parhaiten sopivan tuotantomenetelmän

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella osan valmistusprosessia

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.