Siirry suoraan sisältöön

LogistiikkaLaajuus (3 op)

Tunnus: LTVATT102

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää logistiikan käsitteen ja virrat
- Opiskelija osaa määritellä kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet.
- Opiskelija osaa vertailla eri kuljetusmuotojen hyviä ja huonoja puolia.
- Opiskelija osaa selittää varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätyslogistiikan.
- Opiskelija osaa esittää materiaalivirrat ja niiden optimaalisen suunnittelun sekä ohjauksen kokonaisvaltaisesti niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Sisältö

- Kuljetukset ja niiden merkitys, logistinen ketju sekä jakelu.
- Kuljetussuunnittelu sekä kuljetusten riskienhallinta.
- Pakkaus.
- Varastot ja niiden taloudellinen ja toiminnallinen merkitys.
- Fyysinen varastointi, varastoinnin ja kuljetusten välinen yhteys.
- Logistisen asiakaspalvelun merkitys, joustavuus ja kustannukset.
- Asiakaspalvelustrategiat ja asiakaspalvelun hinnoittelu.
- Logistiikka ja kierrätys.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää tyydyttävästi logistiikan käsitteen ja virrat. Opiskelija osaa määritellä tyydyttävästi kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet. Opiskelija osaa vertailla tyydyttävästi eri kuljetusmuotojen hyviä ja huonoja puolia. Opiskelija osaa selittää tyydyttävästi varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätyslogistiikan. Opiskelija osaa esittää tyydyttävästi materiaalivirrat ja niiden optimaalisen suunnittelun sekä ohjauksen kokonaisvaltaisesti niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää hyvini logistiikan käsitteen ja virrat. Opiskelija osaa määritellä hyvin kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet. Opiskelija osaa vertailla hyvin eri kuljetusmuotojen hyviä ja huonoja puolia. Opiskelija osaa selittää hyvin varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätyslogistiikan. Opiskelija osaa esittää hyvin materiaalivirrat ja niiden optimaalisen suunnittelun sekä ohjauksen kokonaisvaltaisesti niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää erinomaisesti logistiikan käsitteen ja virrat. Opiskelija osaa määritellä erinomaisesti kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet. Opiskelija osaa vertailla erinomaisesti eri kuljetusmuotojen hyviä ja huonoja puolia. Opiskelija osaa selittää erinomaisesti varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätyslogistiikan. Opiskelija osaa esittää erinomaisesti materiaalivirrat ja niiden optimaalisen suunnittelun sekä ohjauksen kokonaisvaltaisesti niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Oppimateriaalit

- Luentomateriaali
- Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

03.04.2023 - 31.05.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Jorma Imppola
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • TUOTA22
  Tuotantotalous
 • KONE21
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • AUTO21
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää logistiikan käsitteen ja virrat
- Opiskelija osaa määritellä kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet.
- Opiskelija osaa vertailla eri kuljetusmuotojen hyviä ja huonoja puolia.
- Opiskelija osaa selittää varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätyslogistiikan.
- Opiskelija osaa esittää materiaalivirrat ja niiden optimaalisen suunnittelun sekä ohjauksen kokonaisvaltaisesti niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Sisältö

- Kuljetukset ja niiden merkitys, logistinen ketju sekä jakelu.
- Kuljetussuunnittelu sekä kuljetusten riskienhallinta.
- Pakkaus.
- Varastot ja niiden taloudellinen ja toiminnallinen merkitys.
- Fyysinen varastointi, varastoinnin ja kuljetusten välinen yhteys.
- Logistisen asiakaspalvelun merkitys, joustavuus ja kustannukset.
- Asiakaspalvelustrategiat ja asiakaspalvelun hinnoittelu.
- Logistiikka ja kierrätys.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus iltaisin klo 17.15 alkaen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää tyydyttävästi logistiikan käsitteen ja virrat. Opiskelija osaa määritellä tyydyttävästi kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet. Opiskelija osaa vertailla tyydyttävästi eri kuljetusmuotojen hyviä ja huonoja puolia. Opiskelija osaa selittää tyydyttävästi varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätyslogistiikan. Opiskelija osaa esittää tyydyttävästi materiaalivirrat ja niiden optimaalisen suunnittelun sekä ohjauksen kokonaisvaltaisesti niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää hyvini logistiikan käsitteen ja virrat. Opiskelija osaa määritellä hyvin kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet. Opiskelija osaa vertailla hyvin eri kuljetusmuotojen hyviä ja huonoja puolia. Opiskelija osaa selittää hyvin varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätyslogistiikan. Opiskelija osaa esittää hyvin materiaalivirrat ja niiden optimaalisen suunnittelun sekä ohjauksen kokonaisvaltaisesti niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää erinomaisesti logistiikan käsitteen ja virrat. Opiskelija osaa määritellä erinomaisesti kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet. Opiskelija osaa vertailla erinomaisesti eri kuljetusmuotojen hyviä ja huonoja puolia. Opiskelija osaa selittää erinomaisesti varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätyslogistiikan. Opiskelija osaa esittää erinomaisesti materiaalivirrat ja niiden optimaalisen suunnittelun sekä ohjauksen kokonaisvaltaisesti niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

28.03.2022 - 29.04.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Jorma Imppola
Opiskelijaryhmät
 • KONE20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • LITA20A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää logistiikan käsitteen ja virrat
- Opiskelija osaa määritellä kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet.
- Opiskelija osaa vertailla eri kuljetusmuotojen hyviä ja huonoja puolia.
- Opiskelija osaa selittää varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätyslogistiikan.
- Opiskelija osaa esittää materiaalivirrat ja niiden optimaalisen suunnittelun sekä ohjauksen kokonaisvaltaisesti niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Sisältö

- Kuljetukset ja niiden merkitys, logistinen ketju sekä jakelu.
- Kuljetussuunnittelu sekä kuljetusten riskienhallinta.
- Pakkaus.
- Varastot ja niiden taloudellinen ja toiminnallinen merkitys.
- Fyysinen varastointi, varastoinnin ja kuljetusten välinen yhteys.
- Logistisen asiakaspalvelun merkitys, joustavuus ja kustannukset.
- Asiakaspalvelustrategiat ja asiakaspalvelun hinnoittelu.
- Logistiikka ja kierrätys.

Oppimateriaalit

- Luentomateriaali
- Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

- Hybridiluennot (luennot, joihin voi myös osallistua Teams:in välityksellä)
- Kirjallinen harjoitustyö ja sen esitys loppuseminaarissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Työmäärä yhteensä: 80 h
- Luennot ja seminaari 26 h,
- Itsenäinen työskentely sisältäen kirjallisen harjoitustyön 54 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää tyydyttävästi logistiikan käsitteen ja virrat. Opiskelija osaa määritellä tyydyttävästi kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet. Opiskelija osaa vertailla tyydyttävästi eri kuljetusmuotojen hyviä ja huonoja puolia. Opiskelija osaa selittää tyydyttävästi varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätyslogistiikan. Opiskelija osaa esittää tyydyttävästi materiaalivirrat ja niiden optimaalisen suunnittelun sekä ohjauksen kokonaisvaltaisesti niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää hyvini logistiikan käsitteen ja virrat. Opiskelija osaa määritellä hyvin kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet. Opiskelija osaa vertailla hyvin eri kuljetusmuotojen hyviä ja huonoja puolia. Opiskelija osaa selittää hyvin varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätyslogistiikan. Opiskelija osaa esittää hyvin materiaalivirrat ja niiden optimaalisen suunnittelun sekä ohjauksen kokonaisvaltaisesti niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää erinomaisesti logistiikan käsitteen ja virrat. Opiskelija osaa määritellä erinomaisesti kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet. Opiskelija osaa vertailla erinomaisesti eri kuljetusmuotojen hyviä ja huonoja puolia. Opiskelija osaa selittää erinomaisesti varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätyslogistiikan. Opiskelija osaa esittää erinomaisesti materiaalivirrat ja niiden optimaalisen suunnittelun sekä ohjauksen kokonaisvaltaisesti niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Kotitentti 50 %
- Kirjallinen harjoitustyö ja sen seminaariesitys 50 %

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

15.10.2020 - 30.03.2021

Ajoitus

29.03.2021 - 02.05.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Jorma Imppola
Opiskelijaryhmät
 • LITA19A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA19B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA19C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • KONE19
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • LITA19D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää logistiikan käsitteen ja virrat
- Opiskelija osaa määritellä kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet.
- Opiskelija osaa vertailla eri kuljetusmuotojen hyviä ja huonoja puolia.
- Opiskelija osaa selittää varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätyslogistiikan.
- Opiskelija osaa esittää materiaalivirrat ja niiden optimaalisen suunnittelun sekä ohjauksen kokonaisvaltaisesti niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Sisältö

- Kuljetukset ja niiden merkitys, logistinen ketju sekä jakelu.
- Kuljetussuunnittelu sekä kuljetusten riskienhallinta.
- Pakkaus.
- Varastot ja niiden taloudellinen ja toiminnallinen merkitys.
- Fyysinen varastointi, varastoinnin ja kuljetusten välinen yhteys.
- Logistisen asiakaspalvelun merkitys, joustavuus ja kustannukset.
- Asiakaspalvelustrategiat ja asiakaspalvelun hinnoittelu.
- Logistiikka ja kierrätys.

Oppimateriaalit

- Luentomateriaali
- Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

- Hybridiluennot (luennot, joihin voi myös osallistua Teams:in välityksellä)
- Kirjallinen harjoitustyö ja sen esitys loppuseminaarissa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei harjoittelua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Työmäärä yhteensä: 80 h
- Luennot ja seminaari 24 h,
- Itsenäinen työskentely sisältäen kirjallisen harjoitustyön 56 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää tyydyttävästi logistiikan käsitteen ja virrat. Opiskelija osaa määritellä tyydyttävästi kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet. Opiskelija osaa vertailla tyydyttävästi eri kuljetusmuotojen hyviä ja huonoja puolia. Opiskelija osaa selittää tyydyttävästi varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätyslogistiikan. Opiskelija osaa esittää tyydyttävästi materiaalivirrat ja niiden optimaalisen suunnittelun sekä ohjauksen kokonaisvaltaisesti niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää hyvini logistiikan käsitteen ja virrat. Opiskelija osaa määritellä hyvin kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet. Opiskelija osaa vertailla hyvin eri kuljetusmuotojen hyviä ja huonoja puolia. Opiskelija osaa selittää hyvin varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätyslogistiikan. Opiskelija osaa esittää hyvin materiaalivirrat ja niiden optimaalisen suunnittelun sekä ohjauksen kokonaisvaltaisesti niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää erinomaisesti logistiikan käsitteen ja virrat. Opiskelija osaa määritellä erinomaisesti kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet. Opiskelija osaa vertailla erinomaisesti eri kuljetusmuotojen hyviä ja huonoja puolia. Opiskelija osaa selittää erinomaisesti varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätyslogistiikan. Opiskelija osaa esittää erinomaisesti materiaalivirrat ja niiden optimaalisen suunnittelun sekä ohjauksen kokonaisvaltaisesti niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Kotitentti 50 %
- Kirjallinen harjoitustyö ja sen seminaariesitys 50 %

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

01.05.2019 - 29.02.2020

Ajoitus

01.04.2020 - 20.04.2020

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jorma Imppola
Opiskelijaryhmät
 • LITA18A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA18B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • KONE18
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • LITA18C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää logistiikan käsitteen ja virrat
- Opiskelija osaa määritellä kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet.
- Opiskelija osaa vertailla eri kuljetusmuotojen hyviä ja huonoja puolia.
- Opiskelija osaa selittää varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätyslogistiikan.
- Opiskelija osaa esittää materiaalivirrat ja niiden optimaalisen suunnittelun sekä ohjauksen kokonaisvaltaisesti niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Sisältö

- Kuljetukset ja niiden merkitys, logistinen ketju sekä jakelu.
- Kuljetussuunnittelu sekä kuljetusten riskienhallinta.
- Pakkaus.
- Varastot ja niiden taloudellinen ja toiminnallinen merkitys.
- Fyysinen varastointi, varastoinnin ja kuljetusten välinen yhteys.
- Logistisen asiakaspalvelun merkitys, joustavuus ja kustannukset.
- Asiakaspalvelustrategiat ja asiakaspalvelun hinnoittelu.
- Logistiikka ja kierrätys.

Oppimateriaalit

- Luentomateriaali, joka on saatavilla Moodlessa
- Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

- Luennot
- Kirjallinen harjoitustyö ja sen esitys loppuseminaarissa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei harjoittelua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kotitentti luentojen jälkeen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Työmäärä yhteensä: 80 h
- Luennot ja seminaari 24 h,
- Itsenäinen työskentely sisältäen kirjallisen harjoitustyön 56 h

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää tyydyttävästi logistiikan käsitteen ja virrat. Opiskelija osaa määritellä tyydyttävästi kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet. Opiskelija osaa vertailla tyydyttävästi eri kuljetusmuotojen hyviä ja huonoja puolia. Opiskelija osaa selittää tyydyttävästi varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätyslogistiikan. Opiskelija osaa esittää tyydyttävästi materiaalivirrat ja niiden optimaalisen suunnittelun sekä ohjauksen kokonaisvaltaisesti niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää hyvini logistiikan käsitteen ja virrat. Opiskelija osaa määritellä hyvin kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet. Opiskelija osaa vertailla hyvin eri kuljetusmuotojen hyviä ja huonoja puolia. Opiskelija osaa selittää hyvin varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätyslogistiikan. Opiskelija osaa esittää hyvin materiaalivirrat ja niiden optimaalisen suunnittelun sekä ohjauksen kokonaisvaltaisesti niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää erinomaisesti logistiikan käsitteen ja virrat. Opiskelija osaa määritellä erinomaisesti kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet. Opiskelija osaa vertailla erinomaisesti eri kuljetusmuotojen hyviä ja huonoja puolia. Opiskelija osaa selittää erinomaisesti varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätyslogistiikan. Opiskelija osaa esittää erinomaisesti materiaalivirrat ja niiden optimaalisen suunnittelun sekä ohjauksen kokonaisvaltaisesti niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Kotitentti 50 %
- Kirjallinen harjoitustyö ja sen seminaariesitys 50 %

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

15.10.2019 - 16.03.2020

Ajoitus

17.03.2020 - 31.05.2020

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Jorma Imppola
Opiskelijaryhmät
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA17
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA18
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää logistiikan käsitteen ja virrat
- Opiskelija osaa määritellä kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet.
- Opiskelija osaa vertailla eri kuljetusmuotojen hyviä ja huonoja puolia.
- Opiskelija osaa selittää varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätyslogistiikan.
- Opiskelija osaa esittää materiaalivirrat ja niiden optimaalisen suunnittelun sekä ohjauksen kokonaisvaltaisesti niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Sisältö

- Kuljetukset ja niiden merkitys, logistinen ketju sekä jakelu.
- Kuljetussuunnittelu sekä kuljetusten riskienhallinta.
- Pakkaus.
- Varastot ja niiden taloudellinen ja toiminnallinen merkitys.
- Fyysinen varastointi, varastoinnin ja kuljetusten välinen yhteys.
- Logistisen asiakaspalvelun merkitys, joustavuus ja kustannukset.
- Asiakaspalvelustrategiat ja asiakaspalvelun hinnoittelu.
- Logistiikka ja kierrätys.

Oppimateriaalit

- Luentomateriaali, joka on saatavilla Moodlessa
- Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

- Luennot
- Kirjallinen harjoitustyö ja sen esitys loppuseminaarissa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei harjoittelua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kotitentti luentojen jälkeen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Työmäärä yhteensä: 80 h
- Luennot ja seminaari 15 h,
- Itsenäinen työskentely sisältäen kirjallisen harjoitustyön 65 h

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää tyydyttävästi logistiikan käsitteen ja virrat. Opiskelija osaa määritellä tyydyttävästi kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet. Opiskelija osaa vertailla tyydyttävästi eri kuljetusmuotojen hyviä ja huonoja puolia. Opiskelija osaa selittää tyydyttävästi varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätyslogistiikan. Opiskelija osaa esittää tyydyttävästi materiaalivirrat ja niiden optimaalisen suunnittelun sekä ohjauksen kokonaisvaltaisesti niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää hyvini logistiikan käsitteen ja virrat. Opiskelija osaa määritellä hyvin kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet. Opiskelija osaa vertailla hyvin eri kuljetusmuotojen hyviä ja huonoja puolia. Opiskelija osaa selittää hyvin varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätyslogistiikan. Opiskelija osaa esittää hyvin materiaalivirrat ja niiden optimaalisen suunnittelun sekä ohjauksen kokonaisvaltaisesti niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää erinomaisesti logistiikan käsitteen ja virrat. Opiskelija osaa määritellä erinomaisesti kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet. Opiskelija osaa vertailla erinomaisesti eri kuljetusmuotojen hyviä ja huonoja puolia. Opiskelija osaa selittää erinomaisesti varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätyslogistiikan. Opiskelija osaa esittää erinomaisesti materiaalivirrat ja niiden optimaalisen suunnittelun sekä ohjauksen kokonaisvaltaisesti niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Kotitentti 50 %
- Kirjallinen harjoitustyö ja sen seminaariesitys 50 %

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita