Siirry suoraan sisältöön

VärähtelymekaniikkaLaajuus (4 op)

Tunnus: 8C00BE70

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- ymmärtää rakenteiden värähtelyilmiöt ja niiden merkityksen koneenrakennuksessa
- ymmärtää FEM-ohjelmiston käytön periaatteet rakenteiden dynaamisissa analyyseissä

Lisäksi opiskelija vahvistaa suunnittelu- sekä koneturvallisuusosaamistaan.

Sisältö

- värähtelyn matemaattinen kuvaaminen
- yhden vapausasteen värähtelyt
- useamman vapausasteen värähtelyt
- ominaistaajuudet ja -muodot
- vaimennus

Esitietovaatimukset

Lujuusoppi 1, Matriisialgebra, Elementtimenetelmät

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija ymmärtää aiheeseen liittyvät ilmiöt suurpiirteisesti ja osaa kertoa sanallisesti miten ilmiöt vaikuttavat. Lisäksi opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät oleellisimmat kaavat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija pystyy vastaamaan aiheeseen liittyviin sanallisiin kysymyksiin oikein. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa aiheeseen liittyviä kaavoja todellisissa laskutehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija ymmärtää aiheeseen liittyvät ilmiöt ja kykenee soveltamaan oppimiaan laskentamenetelmiä työelämän mitoitustehtävissä.

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Samuel Suvanto
Opiskelijaryhmät
 • KONE18
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • AUTO18
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- ymmärtää rakenteiden värähtelyilmiöt ja niiden merkityksen koneenrakennuksessa
- ymmärtää FEM-ohjelmiston käytön periaatteet rakenteiden dynaamisissa analyyseissä

Lisäksi opiskelija vahvistaa suunnittelu- sekä koneturvallisuusosaamistaan.

Sisältö

- värähtelyn matemaattinen kuvaaminen
- yhden vapausasteen värähtelyt
- useamman vapausasteen värähtelyt
- ominaistaajuudet ja -muodot
- vaimennus

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija ymmärtää aiheeseen liittyvät ilmiöt suurpiirteisesti ja osaa kertoa sanallisesti miten ilmiöt vaikuttavat. Lisäksi opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät oleellisimmat kaavat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija pystyy vastaamaan aiheeseen liittyviin sanallisiin kysymyksiin oikein. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa aiheeseen liittyviä kaavoja todellisissa laskutehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija ymmärtää aiheeseen liittyvät ilmiöt ja kykenee soveltamaan oppimiaan laskentamenetelmiä työelämän mitoitustehtävissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitukset

Esitietovaatimukset

Lujuusoppi 1, Matriisialgebra, Elementtimenetelmät

Ilmoittautumisaika

17.07.2020 - 08.11.2020

Ajoitus

17.08.2020 - 20.12.2020

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Samuel Suvanto
Opiskelijaryhmät
 • MKONE17
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus
 • KONE17
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • AUTO17
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- ymmärtää rakenteiden värähtelyilmiöt ja niiden merkityksen koneenrakennuksessa
- ymmärtää FEM-ohjelmiston käytön periaatteet rakenteiden dynaamisissa analyyseissä

Lisäksi opiskelija vahvistaa suunnittelu- sekä koneturvallisuusosaamistaan.

Sisältö

- värähtelyn matemaattinen kuvaaminen
- yhden vapausasteen värähtelyt
- useamman vapausasteen värähtelyt
- ominaistaajuudet ja -muodot
- vaimennus

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija ymmärtää aiheeseen liittyvät ilmiöt suurpiirteisesti ja osaa kertoa sanallisesti miten ilmiöt vaikuttavat. Lisäksi opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät oleellisimmat kaavat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija pystyy vastaamaan aiheeseen liittyviin sanallisiin kysymyksiin oikein. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa aiheeseen liittyviä kaavoja todellisissa laskutehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija ymmärtää aiheeseen liittyvät ilmiöt ja kykenee soveltamaan oppimiaan laskentamenetelmiä työelämän mitoitustehtävissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitukset

Esitietovaatimukset

Lujuusoppi 1, Matriisialgebra, Elementtimenetelmät